ม.คริสเตียน ให้15 ทุนนศ.ใหม่

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้ 15 ทุนการศึกษานศ.ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้ง "หลักสูตรไทย-หลักสูตรอินเตอร์" 

 

       รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน  แจ้งว่ามหาวิทยาลัยคริสเตียน กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 

        ถึงเดือนสิงหาคม 2561 นี้พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาใหม่จไำนวน  15 ทุนการศึกษา ทั้งหลักสูตรปกติ-หลักสูตรอินเตอร์ ในกรณัชีที่ลงทะเบียน 15 คนแรกรับทุนการศึกษา

 

        ทั้งนี้แยกเป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือ International Program รับทุน มูลค่า 27,000 บาท  และหลักสูตรภาษาไทย รับทุน มูลค่า 19,000 บาท ซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยคริสเตียนกำหนด

 

     ม.คริสเตียน ให้15 ทุนนศ.ใหม่

       โดยปีการศึกษา 2561 นี้เปิดรับนักศึกษาใหม่จำนวน 460 คน แยกเป็นหลักสูตร/สาขาวิชา  Bachelor’s Degree -Bachelor of Arts Program in Tourism and Service Innovation  จำนวนนักศึกษาที่รับ 50 คน

 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  แยกเป็นสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย จำนวนนักศึกษาที่รับ 60คน ,สาขาวิชากายภาพบำบัด  จำนวนนักศึกษาที่รับ 60คน,สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร จำนวนนักศึกษาที่รับ 50 คน

 

ม.คริสเตียน ให้15 ทุนนศ.ใหม่

 

       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนนักศึกษาที่รับ 80 คน ,สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จำนวนนักศึกษาที่รับ 80คน,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวนนักศึกษาที่รับ 80 คน

      ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียน สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.christian.ac.th/

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่