สธ.กำชับ! แก้ค่าแรงลูกจ้าง

ปลัด สธ. ประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ กำชับแก้ไขปัญหาค่าแรงลูกจ้าง เน้นย้ำค่าแรงลูกจ้างต้องเป็นไปตามกฎหมาย พร้อมปรับการจ้างงานทุกรูปแบบให้เป็นไปตามภาระงาน

 

         เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่จ.บุรีรัมย์ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ปลัดสธ.) ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่

 

        ครั้งที่5/2561ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี รองปลัด อธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า500คน

 

สธ.กำชับ! แก้ค่าแรงลูกจ้าง

       

 

สธ.กำชับ! แก้ค่าแรงลูกจ้าง

        โดยได้มอบนโยบายการบริหารงานบุคคล กรณีค่าแรงลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนเงินบำรุง ซึ่ง ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายเรื่องการจ้างงานลูกจ้างของหน่วยงานในสังกัด ขอให้ค่าแรงที่จ้าง ต้องไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน

 

สธ.กำชับ! แก้ค่าแรงลูกจ้าง

 

     

          "และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว"ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

 

 

สธ.กำชับ! แก้ค่าแรงลูกจ้าง

 

       ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า โดยขอให้ผู้บริหารของหน่วยงานทั่วประเทศสำรวจการจ้างงานที่มีอยู่ว่า เป็นไปตามนโยบายหรือไม่ พร้อมจัดการให้มีอัตรากำลังที่เพียงพอเหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ (Full Time Equivalent : FTE)

 

 

สธ.กำชับ! แก้ค่าแรงลูกจ้าง

 

         "และผ่านความเห็นชอบจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้บริหารส่วนกลางแล้วแต่กรณีซึ่งจะได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศต่อไปทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวเป็นภาระงบประมาณของหน่วยบริการในอนาคต"ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว  กล่าวในที่สุด

    อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

      ลูกจ้างสธ.เฮ!!