ยิ่งใหญ่!! โชว์โขนรามเกียรติ์ 148 ปี"ไทย-สเปน"

ยิ่งใหญ่โชว์โขนรามเกียรติ์ เชื่อมสัมพันธ์การทูต148 ไทย-สเปน "รมว.วธ."เปิดนิทรรศการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติในร.9

 

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ตามเวลาท้องถิ่น ราชอาณาจักรสเปน ณ โรงละคร Círculode BellasArtes กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)

 

     

       กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด อัญเชิญพระนารายณ์ ปราบมารร้ายทศกัณฐ์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดงโขนว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และสถานทูตไทย บูรณาการความร่วมมือดำเนินโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

 

 

ยิ่งใหญ่!! โชว์โขนรามเกียรติ์ 148 ปี"ไทย-สเปน"

 

      รมว.วธ. กล่าวต่อว่า เส้นทางภูมิภาคยุโรป ณ สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐโปรตุเกส ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐออสเตรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 6-29 พฤษภาคม 2561 ภายใต้รูปแบบโรคโชว์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งให้การดำเนินกิจกรรมในต่างประเทศเป็นไปในลักษณะ Team Thailand ที่หน่วยงานต่างๆ ของไทยมาร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

 

ยิ่งใหญ่!! โชว์โขนรามเกียรติ์ 148 ปี"ไทย-สเปน"

 

       นายวีระ  กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ราชอาณาจักรสเปน เริ่มมีการติดต่อกับไทย ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นับเป็นชาวยุโรปประเทศที่สอง ที่เดินทางมาไทยในสมัยนั้น โดยประเทศไทยและสเปน สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2413 ซึ่งเป็นระยะเวลานานถึง 148 ปีมาแล้ว

 

 

ยิ่งใหญ่!! โชว์โขนรามเกียรติ์ 148 ปี"ไทย-สเปน"

 

        "และทั้งสองประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรี การพาณิชย์และการเดินเรือความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสเปนดำเนินมาด้วยดี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระดับพระราชวงศ์ของทั้งสองประเทศมีความแน่นแฟ้น พระบรมวงศานุวงศ์ของไทยและสเปนหลายพระองค์ ได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันหลายครั้ง"รมว.วธ.กล่าว

 

     

 

         รมว.วธ.  กล่าวเพิ่มเติมว่า ดังนั้น การดำเนินโครงการครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในสเปนและอีกหลายประเทศในภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะการแสดงโขนที่เป็นศิลปะชั้นสูงของคนไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายระดับนานาชาติ เนื่องจากช่วงปลายปี 2561 จะมีการพิจารณาประกาศให้โขน ภายใต้ชื่อ KHON ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับไม่ได้ของมนุษยชาติขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

 

ยิ่งใหญ่!! โชว์โขนรามเกียรติ์ 148 ปี"ไทย-สเปน"

 

      "ที่สำคัญเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และเกียรติภูมิของประเทศไทยและนำความเป็นไทยสู่สากล และเป็นการดึงดูดให้ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวทางในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว การลงทุนและการส่งออกระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคยุโรปด้วย"นายวีระ กล่าว

 

ยิ่งใหญ่!! โชว์โขนรามเกียรติ์ 148 ปี"ไทย-สเปน"

 

       นายวีระ  กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับชุดการแสดง ณ โรงละคร Círculode BellasArtes กรุงมาดริดและประเทศต่างๆ ได้แก่ โขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดอัญเชิญพระนารายณ์ ปราบมารร้ายทศกัณฐ์ การแสดงโขนชุด ยกรบ และโขนชุด หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

 

 

ยิ่งใหญ่!! โชว์โขนรามเกียรติ์ 148 ปี"ไทย-สเปน"

 

        "เช่น ฟ้อนผาง รำโคมออกฟ้อนขันดอก ตาลีกีปัสออกยอเก็ตออกรำซัดชาตรี การต่อสู้ด้วยพลอง - ไม้สั้น การแสดง 4 ภาค อาทิ ฟ้อนผาง (เหนือ) รำชนไก่ (ใต้) ระบำฉิ่ง (กลาง) เซิ้งกะโป๋ (อีสาน) การสาธิตเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์และดนตรีไทย (โขน ละคร ระบำ) การสาธิตการเขียนร่ม การเขียนผ้าบาติก การแกะสลักและงานจักสานจากใบลาน เป็นต้น"นายวีระ กล่าวในที่สุด