จบป.ตรี จ้าง 4,000. บาท

เปิดรับจบป.ตรีเป็นครูอัตราจ้าง เงินเดือน 4พันบาท "สพฐ." ชี้ระเบียบเปิดช่องให้ร.ร.ทำได้ แต่ต้องใช้เงินนอกงบประมาณ"รัฐกรณ์"เผยครูอัตราจ้างรัฐต้องจ่าย 1.5หมื่นบาท

 

        กลายเป็นเรื่องฮือฮาในแวดวงการศึกษา เมื่อเวบไซด์ครูวันดีดอทคอม ได้เผยแพร่ข่าว โรงเรียนบ้านผาเวียงรับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 4,000. บาท รับสมัครระหว่าง 14-20 พ.ค.2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

 

     ประกาศโรงเรียนบ้านผาเวียง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียน

 

      1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งหน้าที่ครูผู้สอนในโรงเรียน โรงเรียนบ้านผาเวียง ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 1.2 อัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตรา 4,000 บาท /เดือน

 

       2.คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกปฐมวัยและ/หรือปริญญาตรีสาขาวิชาเอกประถมศึกษาและสาขาวิชาเอกอื่นๆ 2.2 มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน 2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2.4 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 2.4 ตรงต่อเวลา และสามารถอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการได้ตลอดเวลา 2.5 ไม่เป็นผู้พิการทางร่างกาย มีสุขภาพแข็งแรง 2.6 ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน การพิมพ์งานด้วยโปรแกรม Microsoft word และหรือ โปรแกรม Microsoft Excel ได้ 2.7ไม่เคยเป็นผู้เคยกระทำผิด ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ไม่เคยถูกลงโทษใดๆมาก่อน และไม่เคยถูกจำคุกหรือมีประวัติคดีอาญาใด ๆ

 

จบป.ตรี จ้าง 4,000. บาท

 

      2.วัน เวลา และสถานที่ รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ อาคาร อำนวยการ โรงเรียนบ้านผาเวียง ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.(ในเวลาราชการ)

 

      ข้อมูลการติดต่อ โรงเรียนบ้านผาเวียง 162/1 หมู่ 2 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 เบอร์โทรศัพท์057-291-339,055-675-213 สพป.สุโขทัย เขต2

 

       เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายอินทร์ถา  อุดมวัฒนกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต2(สพป.สุโขทัยเขต2) เปิดเผย“คมชัดลึกออนไลน์”ว่า ร.ร.บ้านเวียงผาเคยเปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไปแล้วรอบหนึ่ง ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครเพียงหนึ่งรายและได้สละสิทธิ์ในเวลาต่อมา ครั้งนี้เป็นการเปิดรับสมัครครูอัตราจ้างรอบ2

       

       “ร.ร.มีความจำเป็นต้องจ้างครูอัตราจ้าง เนื่องจากคุณครูที่สอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลซึ่งมีเด็กจำนวน 2 ห้องเรียน อยู่จำนวน  40 คน แต่คุณครูผู้สอนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับการสอนเด็กได้เต็มที่ จึงยินดีแบ่งเงินจำนวนหนึ่งเพื่อจ้างครูอัตราจ้างมาช่วยแบ่งเบาภาระในอัตรา 4,000 บาทต่อเดือน” ผอ.ร.ร.บ้านผาเวียง  อธิบาย

     

        ผอ.ร.ร.บ้านผาเวียง   กล่าวอีกว่า หากมีผู้สนใจสามารถสมัครเป็นครูอัตราจ้างได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 พ.ค.2561 ทั้งนี้ ตนยืนยันว่าทางร.ร.บ้านผาเวียง กำลังดำเนินการหลายรูปแบบ อาทิ ระดมเงินบริจาค  ขอความช่วยเหลือจากภาคเอกชน ฯลฯ โดยจะพยายามหาเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน เพื่อมาจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับครูอัตราจ้าง รวมทั้งจะดูแลด้านสวัสดิการเป็นอย่างดี ขอให้มีคุณครูมาสอนเด็กๆ 

 

        "ความจริงร.ร.บ้านผาเวียง  ของเราอยากได้คุณครูที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กเล็ก ซึ่งมีความยากลำบาก เพราะมีข้อจำกัดในการด้านงบประมาณ แต่ยืนยันว่าทางร.ร.จะดูแลเด็กที่เปรียบเหมือนลูกหลานเป็นอย่างดี"นายอินทร์ถา กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือ

 

        ขณะที่ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณระบุว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจในการดำเนินการได้ ลงนามคำสั่งเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในขณะนั้น 

จบป.ตรี จ้าง 4,000. บาท

ผศ.ดร.รัฐกรณ์  คิดการ

        ด้าน ผศ.ดร. รัฐกรณ์  คิดการ   คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะรับผิดชอบผลิดครู เปิดเผยกับ “คมชัดลึกออนไลน์” ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถดำเนินการได้ แต่ไม่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งหากใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ้างครูอัตราจ้าง จะต้องจ่ายเงินเดือนครูที่จบหลักสุตรครู 4 ปี จำนวน 15,000 (1.5หมื่น) บาท  ส่วนครูที่จบหลักสูตรครู 5 ปีจะต้องจ้างในอัตราเงินเดือนละ 15,000 (1.5หมื่น) บาท และเพิ่มอีกจำนวสน 750 บาท จะเป็นเงินเดือนครูอัตราจ้างจำนวน  15,750 บาท