เกินคาด !! ธรรมศาสตร์ เปิด "ร.ร.ผู้สูงอายุ" 2 วันเต็ม

คอนเฟิร์มการเป็นสังคมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดหลักสูตร "โรงเรียนผู้สูงอายุ" ได้รับความสนใจเกิดคาด เพียง 2 วันเต็มโควต้า

 

               16 พ.ค.61 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ หรือหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จัดโดยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนว่าต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุจำนวนมาก  เพียงแค่ 2 วันก็เต็มโควต้า

               ทั้งนี้ในการเปิดหลักสูตรนี้เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร 2 รุ่น รุ่นละ 45 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา โดยเดิมคิดว่าคงมีคนสนใจไม่มาก จึงกำหนดวันรับสมัครไว้ถึง 25 พฤษภาคม แต่ปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครมาจำนวนมาก มีทั้งที่เข้ามาสมัครด้วยตัวเอง และสมัครผ่านออนไลน์ ซึ่งจนถึงวันนี้ยังมีผู้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามจำนวนมาก 

 

เกินคาด !! ธรรมศาสตร์ เปิด "ร.ร.ผู้สูงอายุ" 2 วันเต็ม

               ดร.สันทณี เครือขอน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสังคม สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวกับคมชัดลึกออนไลน์ ถึงเป้าหมายของโครงการว่า ต้องการสร้างเหมือนเป็นโมเดลผู้สูงอายุที่แข็งแรง ให้เป็นเหมือนเป็นบุคคลตัวอย่าง ว่าผู้สูงอายุต้องรู้เรื่องเหล่านี้ และสามารถถ่ายทอดไปยังผู้สูงอายุรายอื่นๆได้

               ดร.สันทณี บอกว่า ถือว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจมากๆ มากเกินคาด คือเพียง 2 วันก็มีผู้มาสมัครครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ ผู้ที่มาสมัครเรียนก็มีทั้งผู้เกษียณอายุจากข้าราชการและเอกชน บางคนเป็นเจ้าของกิจการ เท่าที่ทราบเบื้องต้นผู้มาสมัครที่อายุมากที่สุดคือ อายุ 86 ปี ซึ่งทุกคนที่มาสมัครยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพราะในการเรียนจะต้องมีการทำกิจกรรมต่างๆด้วย

              ถามว่าได้รับความสนใจขนาดนี้ จะเปิดหลักสูตรนี้อีกหรือไม่ ดร.สันทณี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยต้องการเปิดอีกแน่นอน แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วย ซึ่งเฉพาะงบประมาณของมหาวิทยาลัยก็มีจำกัด จึงอยากประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน องค์กร บริษัทห้างร้านต่างๆ ที่อาจจะสนใจมาร่วมสนับสนุน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตต่อไป

 

เกินคาด !! ธรรมศาสตร์ เปิด "ร.ร.ผู้สูงอายุ" 2 วันเต็ม

(อ่านต่อ...ผู้สูงอายุไทย อันดับ 2 ในอาเซียน)

 

               ทั้งนี้โครงสร้างของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด มี 3 ชุด คือ มิติความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ เช่นเรื่องการดูแลสุขภาพ โรคที่พึงระวังสำหรับผู้สูงอายุ

               ชุดที่ 2 มิติความรู้ที่ผู้สูงอายุควรรู้ เช่น เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเรื่องการทำพินัยกรรม เรื่องสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

               และชุดที่ 3 คือมิติความรู้ที่ผู้สูงอายุอยากรู้ ได้แก่กิจกรรมนันทนาการต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ

               สำหรับทั้ง 2 รุ่นแรกที่เปิดรับสมัครและเต็มแล้ว คือ รุ่นที่ 1 เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 3 กันยายน 2561 โดยเรียนเฉพาะวันจันทร์ และพฤหัสบดี และรุ่นที่ 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่13 มิถุนายน - 7 กันยายน 2561 ค่าอุปกรณ์การเรียนคนละ 2,000 บาท

               สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการมี 4 ข้อ คือ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพด้วยตัวเอง เพื่อส่งเสริมให้คนในครอบครัวตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชน และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุมีความต่อเนื่อง

 

เกินคาด !! ธรรมศาสตร์ เปิด "ร.ร.ผู้สูงอายุ" 2 วันเต็ม

(อ่านต่อ...นวัตกรรมรับสังคมผู้สูงวัย)