แนะต่างด้างมาตรวจสุขภาพภายใน 30 มิ.ย.นี้ 

ปลัดสธ.ขอความร่วมมือนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนออนไลน์ไว้ 190,056 คนมารับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพภายใน30มิ.ย.61ที่รพ.ที่ตั้งสถานประกอบการ

 

         นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเมียนมาร์ กัมพูชาและลาว ว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีหลักประกันสุขภาพ โดยร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Service)

 

 

แนะต่างด้างมาตรวจสุขภาพภายใน 30 มิ.ย.นี้ 

 

นพ.เจษฏา  โชคดำรงสุข

 

แนะต่างด้างมาตรวจสุขภาพภายใน 30 มิ.ย.นี้ 

 

        ปรากฏว่าผลการดำเนินงานของศูนย์ฯตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวแล้ว909,448คน และขึ้นทะเบียนออนไลน์อีกประมาณ 190,056 คน จากที่คาดการณ์ว่ามีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในประเทศไทย1.1ล้านคน

       

       

 

     

 

         นายแพทย์เจษฎากล่าวว่า ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนออนไลน์ไว้แล้วมารับการตรวจสุขภาพ ภายใน 30 มิถุนายน 2561 ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดที่ตั้งสถานประกอบการส่วนในกทม. ตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐ 12 แห่งใกล้บ้าน เพื่อให้แรงงานต่างด้าวมีหลักประกันสุขภาพ ได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดต่อที่เป็นอันตราย และรับการรักษา

 

 

แนะต่างด้างมาตรวจสุขภาพภายใน 30 มิ.ย.นี้ 

 

 

แนะต่างด้างมาตรวจสุขภาพภายใน 30 มิ.ย.นี้ 

 

         ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวอีกว่า รวมทั้งการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ โดยทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพพื้นฐานเช่น เอกซเรย์ปอด เจาะโลหิตหาเชื้อซิฟิลิสและโรคเท้าช้าง เก็บปัสสาวะหาสารแอมเฟตามีนตรวจการตั้งครรภ์ ตรวจหาโรคเรื้อนและควบคุมโรคพยาธิลำไส้ ผลการตรวจพบเชื้อวัณโรค 2,584 คน โรคซิฟิลิส 1,650 คน โรคเท้าช้าง 37 คน และโรคเรื้อน 6 คน ได้ให้การรักษาทุกคน

 

         ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวเพิ่มเติมว่า รวมทั้งพบผู้ติดสารเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคจิตเวช รวม 637 ราย ซึ่งหากตรวจพบโรคต้องห้ามในการทำงาน อาทิ โรคซิฟิลิสระยะที่3วัณโรคระยะแพร่เชื้อ ติดสารเสพติด จิตฟั่นเฟือน ได้ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ให้ส่งกลับประเทศ

 

 

แนะต่างด้างมาตรวจสุขภาพภายใน 30 มิ.ย.นี้ 

 

 

แนะต่างด้างมาตรวจสุขภาพภายใน 30 มิ.ย.นี้ 

 

 

        "ทั้งนี้ โรงพยาบาลรัฐ 12 แห่งในกทม.ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ โรงพยาบาลการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังโรงพยาบาลสิรินธร"ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@komchadluek ที่นี่