ฝีมือเด็กช่าง!! นวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเสีย

"สุรเชษฐ์" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงาน เครื่องกลเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย พลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมของนักศึกษาอาชีวะ

    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ติดตั้ง “เครื่องกลเติมอากาศและบำบัดน้ำเสีย พลังงานแสงอาทิตย์” นวัตกรรมบำบัดน้ำเสียของอาชีวศึกษา เพื่อทำการทดสอบคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร ตามโครงการในพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “พลังอาชีวะจิตอาสา เปรมประชา คลองรังสิตพัฒนา

        ฝีมือเด็กช่าง!! นวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเสีย   

        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของเครื่องกลเติมอากาศฯ พร้อมด้วยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) โดยมี ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ร่วมสังเกตการณ์ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์   กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้สร้างนวัตกรรมในการบำบัดน้ำเสียในคลองเปรมประชากร ซึ่งได้ดำเนินการและ บรูณาการร่วมกับหลายวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบายอาชีวศึกษา ที่ผลิตผู้เรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ดังนั้น สถานศึกษาในสังกัด สอศ.จึงได้ดำเนินการร่วมกันสร้างนวัตกรรมดังกล่าว ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สร้างเครื่องกลเติมอากาศในน้ำชนิดเติมออกซิเจนแบบตีน้ำบนผิวน้ำ จำนวน 4 เครื่อง เครื่องกลเติมอากาศในน้ำชนิดพ่นน้ำพุจำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งติดตั้งชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณ รายงานคุณภาพน้ำที่บำบัดผ่านระบบมือถือทุก ๆ 4 ชั่วโมง และประดิษฐ์นวัตกรรมชุดไฮบริดทั้งหมดกรณีที่พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ ระบบจะตัดการทำงานมาใช้ไฟฟ้าทันที 

ฝีมือเด็กช่าง!! นวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเสีย

         อีกทั้ง กำลังดำเนินการสร้างนวัตกรรมเครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ ส่งสัญญาณรายงานผ่านระบบเครือข่ายแสดงผลผ่าน Smart Phone เพื่อความสะดวก บูรณาการร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ทำการเก็บตัวอย่างน้ำในคลองเปรมประชากร มาทดสอบคุณภาพน้ำ ทุก ๆ 20 นาที ตลอดระยะเวลา 2 ชั่วโมง และทำการบันทึกสถิติปริมาณออกซิเจนในน้ำ ตลอดระยะเวลาการติดตั้ง

ฝีมือเด็กช่าง!! นวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเสีย

        วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา สร้างเรือดูดเลน และเรือเก็บและกำจัดผักตบชวา สิ่งปฏิกูล ในคลองรังสิต จำนวน 1 เครื่อง เครื่องกลเติมอากาศใต้ผิวน้ำ จำนวน 1 เครื่อง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สร้างนวัตกรรมเครื่องกลเติมอากาศในน้ำชนิดแบบตีน้ำบนผิวน้ำ และปล่อยน้ำผ่านกังหันจำนวน 1 เครื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นวัตกรรมเครื่องกลเติมอากาศชนิดเติมออกซิเจนแบบตีน้ำบนผิวน้ำ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องกลเติมอากาศชนิดเติมออกซิเจนแบบควักน้ำ จำนวน 1 เครื่อง วิทยาลัยเทคนิคระยอง ผลิตสาร EM ชนิดน้ำและชนิดก้อนลูกบอล บำบัดน้ำในคลอง และวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง บำรุงและดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องนวัตกรรม ทุกๆ 15 วัน

ฝีมือเด็กช่าง!! นวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเสีย

    นวัตกรรมดังกล่าวได้นำมาติดตั้งตลอดแนวคลองรังสิต ตลอดระยะทาง 30 กิโลเมตร ในคลองเปรมประชากรเป็นผลงานนวัตกรรมของครูและนักศึกษาสังกัดสอศ. ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย เช่น วงจรไฮบริด แผงโซล่าเซล รวมถึงใช้หลักการลักษณะเดียวกับกังหันชัยพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และการสั่งการให้เครื่องทำงานโดยใช้รีโมทควบคุม ซึ่งนักศึกษาจะเกิดทักษะและประสบการณ์ตรงจากการสร้างเครื่องมืออุปกรณ์บำบัดน้ำเสียในครั้งนี้

ฝีมือเด็กช่าง!! นวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเสีย

ฝีมือเด็กช่าง!! นวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเสีย


เปิดอ่าน