วันเด็กย้อนยุค สร้างสุขพอเพียง

โรงเรียนบ้านคลองจัง สพป.นศ.2 จัดงาน "วันเด็กย้อนยุค สร้างสุขพอเพียง"

       นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครศรีธรรมราช เขต 2  ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านคลองจัง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายอาวุธ รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียน การจัดงานวันเด็กของโรงเรียนในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “วันเด็กย้อนยุค สร้างสุขพอเพียง”

       เป็นการส่งเสริมการรู้รักษ์วัฒนธรรมไทย ให้แก่เด็กรุ่นใหม่ เพื่อที่จะได้ไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นไทย และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่โลกกว้าง ในยุคการศึกษาไทยแลนด์ 4.0 สอดคล้องตามคำขวัญวันเด็ก ปี 2561 โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

วันเด็กย้อนยุค สร้างสุขพอเพียง

วันเด็กย้อนยุค สร้างสุขพอเพียง

วันเด็กย้อนยุค สร้างสุขพอเพียง

วันเด็กย้อนยุค สร้างสุขพอเพียงวันเด็กย้อนยุค สร้างสุขพอเพียง

 


เปิดอ่าน