วันเด็กสุดสนุกที่ ศธ.นั่งเก้าอี้ "เสมา1"

วันเด็กที่ศธ.สุดคึกคักตลอดทั้งวัน ครั้งแรก!!เปิดอาคารราชวัลลภ หลังบูรณะเล่าอดีตวังหลวงสู่จันทรเกษม เปิดห้องทำงานรมว.ศธ.ให้เด็กนั่งเก้าอี้ รับหนังสือที่ระลึก

            บรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตั้งแต่เช้าเวลา 07.00 น.ตลอดจนช่วงบ่ายเป็นไปอย่างคึกคัก พื้นที่โดยรอบของ ศธ.ที่ถูกจัดแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซน 1เด็กไทย... หัวใจคุณธรรม  เป็นโซนกิจกรรมที่สอดแทรกในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ อาทิ กิจกรรม DIY  ทำการ์ดจากใจลูก สู่ใจของพ่อแม่, ดูการ์ตูนนิทานคุณธรรม, Mascot ต้อนรับ, กิจกรรมการประกวด “หนูน้อยแห่งวังจันทรเกษม” เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย

วันเด็กสุดสนุกที่ ศธ.นั่งเก้าอี้ "เสมา1"

            โซน 2 เด็กไทย... หัวใจสามัคคี  เน้นปลูกฝังความสามัคคี ปรองดอง กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน อาทิ กิจกรรมฐานลูกเสือ, กิจกรรมเกมที่เล่นกันเป็นทีม โซน 3เด็กไทย... รู้คิดวิทยาศาสตร์  เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกให้ความรู้ ฝึกฝนในกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อาทิ ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่, การทดลองสุริยุปราคา, และ โซน 4  เด็กไทย... รู้เท่าทันเทคโนโลยี  เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกการให้ความรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี  ในยุคปัจจุบัน รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง อาทิ การเปิดตัวเว็บไซต์ “ติวฟรี.คอม เป็นต้น

วันเด็กสุดสนุกที่ ศธ.นั่งเก้าอี้ "เสมา1"

            กิจกรรมพิเศษสุดวันเด็กปีนี้ เพราะเป็นครั้งแรก!! ที่มีการเปิดอาคารราชวัลลภ หลังการบูรณะเสร็จสิ้น ให้เด็กและประชาชนได้เห็นประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมเก่าๆ ของ ศธ. ซึ่งอดีตเป็นวังจันทรเกษม โดยทันทีที่ก้าวท้าวเข้าไปในอาคารชั้น 1 ติดตั้งนิทรรศการ “ย้อนความหลัง...จากวังหลวงสู่วันจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ” บอกเล่าความเป็นมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ จากนั้นขึ้นไปยังชั้น 2 ของอาคาร ที่เปิดให้เยี่ยมชมห้องทำงาน รมว.ศึกษาธิการ และให้น้องๆหนูๆได้นั่งเก้าอี้ทำงาน รมว.ศึกษาธิการ ด้วย

วันเด็กสุดสนุกที่ ศธ.นั่งเก้าอี้ "เสมา1"

           เด็กๆให้ความสนใจ เข้าคิวรอเพื่อได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ หลังได้นั่งเก้าอี้แล้วก่อนกลับ ยังได้รับมอบหนังสือ “ MQ เด็กกับสติปัญญาทางศีลธรรม” ซึ่ง “นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” รมว.ศึกษาธิการ ให้เกียรติมานั่งเซ็นและมอบให้กับมือเด็กด้วยตนเองเพื่อเป็นที่ระลึก และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและเด็กๆ ได้ถ่ายรูปร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยกิจกรรมวันเด็กภายใน ศธ.จะสิ้นสุดในเวลา 17.00 น.

วันเด็กสุดสนุกที่ ศธ.นั่งเก้าอี้ "เสมา1"

วันเด็กสุดสนุกที่ ศธ.นั่งเก้าอี้ "เสมา1"

วันเด็กสุดสนุกที่ ศธ.นั่งเก้าอี้ "เสมา1"

วันเด็กสุดสนุกที่ ศธ.นั่งเก้าอี้ "เสมา1"

วันเด็กสุดสนุกที่ ศธ.นั่งเก้าอี้ "เสมา1"

 


เปิดอ่าน