ข้อสอบโอเน็ตไม่เกินหลักสูตร

สทศ.ยืนยันออกข้อสอบโอเน็ตไม่เกินการเรียนรู้ของเด็ก ย้ำทุกปีแจงรายละเอียด รูปแบบข้อสอบอัตนัย หวังสร้างความเข้าใจ พร้อมสอบโอเน็ต 3-4 ก.พ.61 นี้

       รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษา (ผอ.สทศ.) กล่าวว่าตามที่ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ได้มีความเป็นห่วงเรื่องการออกข้อสอบของ สทศ. ว่าจะเกินกว่าระดับการเรียนรู้ของนักเรียนนั้น ขอยืนยันว่า สทศ.ไม่ออกข้อสอบเกินระดับการเรียนรู้ของนักเรียนแน่นอน เพราะทุกๆปี จะมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เป็นวิดีทัศน์คำแนะนำ สำหรับครูผู้สอนในการเตรียมสอบโอเน็ตให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะข้อสอบอัตนัย ในวิชาภาษาไทย มีทั้งรูปแบบข้อสอบอัตนัย และคำแนะนำการเขียนคำตอบในข้อสอบอัตนัย เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้เข้าใจรูปแบบข้อสอบ  ซึ่งหากนักเรียน ครูและผู้ปกครองท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสทศ. 

      ทั้งนี้ สำหรับการทดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะมีการจัดสอบในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นี้ สทศ. ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวการสอบโอเน็ตของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทางเว็บไซต์www.niets.or.th ประกอบด้วย ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ตัวอย่างข้อสอบ รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละวิชา ซึ่งภายในรูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบในแต่ละวิชา จะระบุรูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบของทุกกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งยังมีมาตรฐาน รายละเอียดตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่ใช้สำหรับการสอบโอเน็ต ของทุกกลุ่มสาระวิชาด้วย

 


เปิดอ่าน