ศธ.เลิกMOENet เหตุไม่มีตัวตน เน็ตอืด

"หมอธี" ยกเลิกMOENet ประหยัด1,000ล้าน เล็งพัฒนาUniNet เฟส3เพิ่มทางเลือกโรงเรียนไฟเขียวปี 61ให้สิทธิ์โรงเรียนเลือกใช้อินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด

    หนึ่งในของขวัญปีใหม่ 2561 ที่รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะมอบให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ คือ "โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง "Hight Speed Internet" เพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในการสอนได้มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาทั่วประเทศ ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตซ้ำซ้อน ทั้งจากภาครัฐ (UniNet, เน็ตประชารัฐ) ภาครัฐวิสาหกิจ (TOT, CAT) และภาคเอกชน (TRUE, SAMART TELECOM, AIS, 3BB) และ MOENet

 ศธ.เลิกMOENet เหตุไม่มีตัวตน เน็ตอืด

      โดยวันนี้ (20 ธ.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมผู้บริหาร ศธ.ลงพื้นที่ติดตามปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา( สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) พบว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้นมีการใช้บริการเครือข่ายหลายรูปแบบทั้งใช้ MOENet อย่างเดียว ใช้ MOENet ร่วมกับ UniNet และเช่าบริการเครือข่ายรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนเอง

    ทั้งนี้ศธ.ได้มอบหมายให้ บมจ. ทีโอที ทำโครงการ MOENet สร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงสถานศึกษาและหน่วยงานทั่วประเทศ เข้ากับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง ตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งทีโอทีได้นำทั้งบริการ IP VPN บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และบริการ Wi-Net รวมถึงอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมไอพี สตาร์มาให้บริการบนโครงข่าย MOENet สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0 -2628 -1445 หรือที่ Email : nutthawut@moe.go.th

 ศธ.เลิกMOENet เหตุไม่มีตัวตน เน็ตอืด

      ตามโครงการจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่าย MOENet ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ศธ. ใช้งานกว่า 3.1 หมื่นแห่งทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 3 บริการหลัก คือ การขยายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์เชื่อมต่อเว็บไซต์ต่างประเทศ โดยจะเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลด/อัพโหลด จาก 10/6 Gbps เป็น 10/8 Gbps

     การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สังกัด ศธ. และสุดท้ายคือการเพิ่มความเร็วของวงจรอินเทอร์เน็ต (Leased Line) ที่สายลากไปตามโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงบริการ DSL และ VPN ของแต่ละหน่วยงานให้มีความเร็วดาวน์โหลด 8-10 Mbps ซึ่งทั้งหมดจะใช้งบประมาณราว 82 ล้านบาทต่อปี โดยทีโอทีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ทั้งหมด ปัจจุบันมี นาย พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการดูแล

 ศธ.เลิกMOENet เหตุไม่มีตัวตน เน็ตอืด

                   นาย พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 ศธ.เลิกMOENet เหตุไม่มีตัวตน เน็ตอืด

      อย่างไรก็ตาม นพ.ธีระเกียรติ ได้ย้ำว่า MOENet ไม่ถือเป็นผู้ให้บริการ ไม่มีตัวตน แต่ MOENet ไปซื้อบริการจากเครือข่ายจากเอกชน แล้วนำมาปล่อยสัญญาณต่อให้สถานศึกษา และปล่อยแบบกะปริบกะปรอย ซึ่งสถานศึกษาต้องเสียค่าใช้บริการในส่วนนี้ เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะฉะนั้น ขั้นแรกต้องทำให้ไม่มี MOE Net และให้สิทธิ์ผู้บริหารสถานศึกษา ได้เลือกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด เหมาะสมกับสถานศึกษา โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี2561 เป็นต้นไป

     นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อไปว่า หากทำเรื่องนี้สำเร็จจะประหยัดเงินได้กว่า 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) เมื่อลงพื้นที่งานแรกที่ต้องทำคือเรื่องนี้ ถือเป็นตัวชี้วัดการทำงานที่สำคัญ และทุกแห่งไม่ต้องทำคู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต ขอให้เปลี่ยนเป็นระบบให้คำปรึกษา หรือใช้เงินที่ศธ.จะให้ไปจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาการใช้ระบบ

 ศธ.เลิกMOENet เหตุไม่มีตัวตน เน็ตอืด

     นอกจากนี้ จะเสนอของบประมาณ เพื่อพัฒนาUniNet ซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่ง ของรัฐ มีเครือข่ายครอบคลุมโรงเรียนสังกัดสพฐ. ประมาณ 10,000 โรง และอาชีวศึกษารัฐ 426 แห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยรัฐ เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งของสถานศึกษา และมั่นใจว่าการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา เลือกเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเอง จะเกิดปัญหาทุจริตได้ยาก เพราะเงินที่ลงมาไม่มากและการจัดซื้อเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป ตรงกันข้ามจะทำให้เครือข่ายเอกชนแข่งขันประกวดราคามากขึ้น อย่างไรก็ตามเรื่องประเด็นไม่ได้อยู่ที่การประหยัดงบฯ แต่ให้เด็กได้เข้าถึงแลพัฒนาการเรียนรู้ได้มากขึ้น

     “ ก่อนที่รัฐบาลนี้จะไป จะวางรากฐานอินเทอร์เน็ตยุค 4.0 ไว้ให้ได้ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญ ผมจะให้เงินผู้บริหารสถานศึกษา ไปเลือกใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด ตอนนี้เริ่มมีการพูดกันว่าผมยกเลิก MOENet เพื่อรวบรวมเงินไปทำโครงการของตัวเอง ซึ่งไม่เป็นความจริง”รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

     ด้าน นายสราวุธ คำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนใช้เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตอยู่ 3 ระบบ คือ UniNet ที่จะใช้เฉพาะในการเรียนการสอนในห้องคอมพิวเตอร์เท่านั้น เพราะสามาถเชื่อมต่อสัญญาณต้นทางได้ดี แต่ถ้าเชื่อมต่อไปยังอาคารอื่นๆยังมีปัญหา

 ศธ.เลิกMOENet เหตุไม่มีตัวตน เน็ตอืด

    ส่วนอาคารเรียน 3 อาคารใช้สัญญาณของเอกชน คือ 3BB ความเร็ว 10 เมกกะไบต์ จ่ายเดือนละ 631 บาทและสัญญาณของ TOT เดือนละ 1,284 บาท ตกค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 15,000 บาท และสัญญาณค่อนข้างมีความเสถียรและกรณีเกิดเหตุขัดข้องก็สามารถตามช่างมาแก้ไขได้รวดเร็วกว่า เพราะที่ผ่านมาเวลาระบบ UniNet การตามเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) จังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นหน่วยงานดูแลการบริการเครือข่าย UniNet มาก็ต้องใช้เวลา

    อย่างไรก็ตาม การให้โรงเรียนได้เลือกใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดได้เองนั้น เป็นเรื่องที่ดี เพราะได้มีอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอนาคตถ้าเครือข่าย UniNet มีการพัฒนามีการจัดระบบเชื่อมต่อได้ดีนั้น ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะโรงเรียนไม่ต้องเสียงบประมาณ

 ศธ.เลิกMOENet เหตุไม่มีตัวตน เน็ตอืด

     สำหรับโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(Inter University Network)หรือที่เรียกว่า เครือข่าย “UniNet” จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 เห็นชอบให้จัดตั้งองค์กรกลางดำเนินโครงการในลักษณะการจัดหาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงเพื่อใช้สำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษา และจัดตั้งเป็นสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2540 ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค

    โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน สำนักงานฯ ได้เชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น 24 แห่ง และวิทยาเขตสารสนเทศ 37 แห่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เชื่อมโยงอยู่บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษา สามารถเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในและต่างประเทศ

 ศธ.เลิกMOENet เหตุไม่มีตัวตน เน็ตอืด

  ต่อมาปี 2553-2555 กระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการเครือข่ายภายในกระทรวงศึกษาธิการเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียว รองรับการศึกษาทุกระดับ (ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอื่นๆ)ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงขึ้นเอง เชื่อมต่อไปยังสถานศึกษา จำนวน 3,000 แห่งทั่วประเทศ


เปิดอ่าน