กพร.ลุย พื้นที่ EEC เร่งสำรวจความต้องการ เน้นทักษะสูงรับ 4.0

 กพร.สั่งลุยพื้นที่ 3 จังหวัด EEC เร่งสำรวจความต้องการ เน้นฝึกทักษะสูง รับ 4.0 ป้อนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ย้ำ ยังต้องการแรงงานจำนวนมาก

 

          7 ธ.ค.2560 นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กพร.ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ระยอง และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เร่งสำรวจความต้องการแรงงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการ ตามนโยบายเร่งด่วนของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาลก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

          จากสถานการณ์การจ้างงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อก้าวสู่ 4.0 ทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมเริ่มนำหุ่นยนต์มาใช้มากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตในโรงงานต่างๆ ที่เป็นการผลิตแบบเดิมซ้ำๆ ซึ่งสามารถนำหุ่นยนต์หรือใช้เครื่องจักรมาทดแทนกำลังแรงงานคน ส่วนหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการทำงานหลายด้านยังต้องการกำลังแรงงานคนอีกเป็นจำนวนมากที่มีทักษะสูง อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

 

กพร.ลุย พื้นที่ EEC เร่งสำรวจความต้องการ เน้นทักษะสูงรับ 4.0

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกพร.

         นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก กพร.จึงเน้นการฝึกให้แก่คนทำงานที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน กลุ่มนักศึกษาระดับปวช. ปวส ปีสุดท้าย ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พนักงาน หัวหน้างาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสมรรถนะกำลังแรงงาน (Competency Workforce) ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ปรับเปลี่ยนทักษะฝีมือ (Re-Skill)

        พร้อมกับทักษะ STEM และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กพร. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Robotics Academy—MARA) ถึง 2 แห่งคือ ชลบุรีและระยอง ได้จัดหาครุภัณฑ์การฝึกที่ทันสมัย เช่น เครื่องจักรกลการผลิตและหุ่นยนต์ ชุดฝึกเครื่องมือวัดและหุ่นยนต์ ชุดฝึกระบบออโตเมชั่นชั้นสูง ชุดฝึกอบรมการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร เป็นต้น เพื่อใช้ฝึกทักษะฝีมือคนทำงานให้สามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้ย่างมีประสิทธิภาพ

 

กพร.ลุย พื้นที่ EEC เร่งสำรวจความต้องการ เน้นทักษะสูงรับ 4.0

         "ในส่วนของการพัฒนาทักษะชั้นสูงในหน่วยงานกพร.ทั้ง 3 จังหวัดดำเนินการปี 61 จำนวน 9,200 คน ดำเนินการโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช ตั้งเป้าหมายพัฒนากำลังแรงงานกลุ่มยานยนต์กว่า 74,000 คน"นายสุทธิกล่าว

          นายสุทธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การฝึกทักษะตรงกับความต้องการและป้อนกำลังแรงงานได้เพียงพอ หน่วยงานของกพร.ในพื้นที่จะเร่งสำรวจความต้องการทั้งปริมาณและทักษะของคนทำงานที่ต้องการ เพื่อนำมาจัดทำแผนการฝึก ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในมกราคม 61 นี้ 


เปิดอ่าน