ข้อตกลงเก่าช.พ.ค.ส่งผลครูเบี้ยวหนี้ได้ประโยชน์

รมว.ศึกษาธิการ เผยสกสค.-ธ.ออมสิน ทำข้อตกลงใหม่แก้ปมขัดแย้ง ช.พ.ค.ชี้ข้อตกลงเก่าเกิดปัญหา อุ้มครูค้างชำระหนี้เสร็จสิ้นเดือนธ.ค.นี้ "พินิจศักดิ์" ย้ำข้อตกลงใหม่

       ตามที่กลุ่มเครือข่ายพิทักษ์ของทุน ช.พ.ค.แห่งประเทศไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือแก่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อขอให้มีการดำเนินคืนดอกเบี้ยเฉลี่ยคืน (Cash Back) ให้กับผู้กู้โดยตรงเต็มจำนวนตามข้อตกลงที่เคยทำไว้กับประธานกรรมการกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่วยเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) ทั้ง 5 ฉบับ นั้น

        นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า สำหรับกรณีดังกล่าว ขณะนี้ทางสกสค.กำลังดำเนินการยกร่างข้อตกลงใหม่กับทางธนาคารออมสิน เนื่องจากข้อตกลงเก่า ทำให้เกิดปัญหา และถ้ามีการเรียกเงินคืนมาจากธนาคาร ผู้ที่ได้เงินก็จะไม่ใช่ครู แต่เป็นสกสค.

        อีกทั้ง ที่ผ่านมาเงินในบัญชีเงินกองทุนสนับสนุนพิเศษเงินกู้ ช.พ.ค.ที่ธนาคารออมสินหักไปนั้น ผู้ที่ได้ประโยชน์  คือ ครูที่ค้างชำระติดต่อกัน 3 งวด และจะทำให้มีการเบี้ยวหนี้มากขึ้น ครูดีๆ ก็จะแย่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อครูที่มีวินัยทางการเงินดี ดังนั้น ถ้าจะไม่ให้เกิดปัญหา และเกิดการช่วยครูจริงๆ ต้องไม่เอาข้อตกลงเก่า อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในธันวาคมนี้ 

        นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า ตามที่ธนาคารออมสิน ทำบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการสกสค. เพื่อดำเนินโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิกช.พ.ค.เริ่มตั้งแต่โครงการที่ 2- โครงการที่ 7 โดยบันทึกข้อตกลงระหว่างสกสค.กับธนาคารออมสิน ข้อหนึ่ง กำหนดว่า ธนาคารออมสินจะจ่ายเงินสนับสนุนให้กับสำนักงานคณะกรรมการสกสค.เพื่อใช้ในการพัฒนาสมาชิกและกิจการช.พ.ค. ในอัตราและระยะเวลาที่กำหนด และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการสกสค.ที่ผ่านมาได้ทำหนังสือยินยอมให้ธนาคารออมสินหักเงินสนับสนุนที่ได้รับจากธนาคารไปชำระหนี้เงินกู้ที่ผิดนัดชำระ และได้มีการดำเนินการหักเงินสนับสนุนดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 11,000 ล้านบาท ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้ทำหนังสือถึงธนาคารออมสิน เพื่อยกเลิกบันทึกข้อตกลงที่ผ่านมา

        ทั้งนี้ ข้อตกลงทุกฉบับไม่มีการกำหนดให้นำเงินคืนครู แต่ต้องนำมาให้สกสค. และในขณะนี้ กำลังจัดทำบันทึกข้อตกลงใหม่ เนื่องจากบันทึกข้อตกลงและหนังสือยินยอมเดิมที่ได้ทำไว้กับธนาคาร ธนาคารจะหักเงินสนับสนุนฯ ไปชำระหนี้แทนผู้กู้ ที่ผิดนัดชำระแต่ผู้กู้ที่ไม่ผิดชำระ และมีวินัยทางการเงินที่ดี ไม่ได้รับการเหลียวแล ดังนั้น ในการทำบันทุกข้อตกใหม่ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางในการจัดทำว่า เงินที่เคยสนับสนุนให้กับสกสค. ทางสกสค.จะไม่ขอรับแต่ขอให้ธนาคารออมสินนำเงินที่จะสนับสนุนดังกล่าวไปจ่ายคืน หรือลดดอกเบี้ยให้กับครูผู้กู้ที่มีวินัยทางการเงินดีด้วย รวมถึงต้องมีการลงรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันนี้...ยื่นแสนรายชื่อ ให้“หมอธี”คืนเงินครู"2 หมื่นล้าน"


เปิดอ่าน