อาชีวะใต้ยกทีม Fix It บริการปชช.พื้นที่น้ำท่วม

อาชีวะบริการ Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ตั้งจุดบริการ 21 จุด ซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือทำกิน และจัดทำอาหาร แจกจ่ายประชาชน

         ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ด้วยขณะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้หลายจังหวัดได้รับอิทธิพลจากมรสุมดังกล่าว ทำให้มีฝนตกหนัก และมีปริมาณน้ำสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก และเนื่องจากระยะนี้ยังมีฝนอย่างต่อเนื่อง

อาชีวะใต้ยกทีม Fix It บริการปชช.พื้นที่น้ำท่วม

        สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้มีนโยบายให้ความดูแลช่วยเหลือประชาชน โดยจัดทำถุงยังชีพ เพื่อส่งมอบให้กับพื้นที่ประสบภัยในเบื้องต้น ซึ่งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ได้นำถุงยัง ชีพจำนวน 500 ชุดไปมอบแก่ประชาชนตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ 21 แห่ง ตั้งศูนย์อาชีวะบริการ (Fix It Center) ให้บริการซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้า เครื่องใช้ภายในครัวเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ รวมไปถึงอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำอาหาร ข้าวกล่อง บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องในระยะนี้

อาชีวะใต้ยกทีม Fix It บริการปชช.พื้นที่น้ำท่วม

         เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายประธานอาชีวศึกษาภาคใต้ ประสานกับอาชีวศึกษาจังหวัด และสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่ออกให้ความช่วยเหลือ ให้บริการประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเฝ้าระวังสำรวจความเสียหายในพื้นที่ โดยกำหนดพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ และรายงานให้ สอศ.ทราบทุกระยะ

อาชีวะใต้ยกทีม Fix It บริการปชช.พื้นที่น้ำท่วม

         สำหรับศูนย์อาชีวะบริการ (Fix It Center) 21 แห่ง ดังนี้ 1. ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)บางรัก โดยวิทยาลัยเทคนิค (วท.)ตรัง 2. วท.สุราษฎร์ ธานี 3. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดย วท.กาญจนดิษฐ์ 4. อบต. หนองช้างแล่น โดย วิทยาลัยการอาชีพ( วก.)ห้วยยอด 5. อบต.ปะเหลียน โดย วก.ปะเหลียน 6. วัดโคกยาง โดย วก.กันตัง 7. อบต.ละหาร โดย วก.สายบุรี 8. ศูนย์ฝึกวิชาชีพชุมชน โดย วก.ไชยา 9. ตำบลยุโป โดย วิทยาลัยสารพัดช่าง (วช.) ยะลา 10. เขตพื้นที่อำเภอพระพรหม และอำเภอลานสกา โดย วก.นครศรีธรรมราช

          11. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 12. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านคลองตรุด โดยวท. พัทลุง 13.วก.นาทวี 14.ศูนย์บริการชุมชนวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ โดย วก.เวียงสระ 15. ม.9 บ้านไทรโกบ ต.ชะมวง โดย วก.ควนขนุน 16. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 17. ร.ร. บ้านไทรงาม โดย วช.สุราษฎร์ธานี 18. ศูนย์ตำบลเบตง โดย วก.เบตง 19. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 20. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.เขาขาว โดย วก.ละงู 21. วิทยาลัยเทคนิคสตูล

 


เปิดอ่าน