ห้องจิตวิทยา มจษ.ให้คำปรึกษา-คลายทุกข์

มจษ.ห้องให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา หวังพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญนักศึกษา พร้อมบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือ แก้ไข้ปัญหาชีวิต ลดความเครียดให้นักศึกษาและบุคลากร

     สาขาวิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม (มจษ.) เปิดห้องให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาเต็มรูปแบบ ผศ.กิดานันท์ ชำนาญเวช ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา กล่าวว่า การเปิดห้องให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน เพื่อคอยแนะนำและให้กำลังใจนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในทุกปัญหา เช่น การเรียน ครอบครัว การทำงาน การดำเนินชีวิต หรือปัญหาอื่น ๆ ที่พบเจอแล้วทำให้เกิดความวิตกกังวล ไม่สบายใจ อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะ ความชำนาญในการให้คำปรึกษาของนักศึกษา เพื่อเตรียม ความพร้อมก้าวเข้าสู่วิชาชีพนักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญในอนาคตต่อไป

ห้องจิตวิทยา มจษ.ให้คำปรึกษา-คลายทุกข์

     “การให้คำปรึกษานั้น จะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้มาใช้บริการ ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบการให้คำปรึกษา แนะนำ ก่อนไปให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีในการรับเคส ทั้งผ่านการเรียนในรายวิชาจิตวิทยาเบื้องต้นด้วย จึงจะสามารถรับเคสได้ ซึ่งทุกเคสจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ประจำสาขาวิชา”ผศ.กิดานันท์ กล่าว

      ประธานสาขาฯ กล่าวต่อว่า หลังจากที่ เปิดให้บริการ มีนักศึกษาเข้ามาใช้บริการเป็นระยะ นอกจากเคสที่ติดต่อขอรับคำปรึกษาโดยตรง ยังประสานงานไปยังกองพัฒนานักศึกษา หากมีนักศึกษาที่ต้องการรับคำปรึกษาสามารถส่งมาที่นี่ได้ทันที

     “หลายคนอาจยังไม่กล้าเข้ามาปรึกษา แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมารับคำปรึกษานั้น ไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตแต่  อย่างใด เป็นการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชร์ประสบการณ์ เรื่องราวที่ทำให้เกิดปัญหา เรามาหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน” ประธานสาขาฯ กล่าว

 


เปิดอ่าน