"ม.44" ให้ "สปสช." ซื้อยาพิเศษถึงสิ้นเดือน ก.ย.นี้

คสช.เห็นชอบออก "ม.44" ให้ "สปสช." ซื้อยาพิเศษ ถึงสิ้นเดือน ก.ย.นี้เท่านั้น เหตุไม่มีอำนาจแต่ต้น เผย ปีหน้าให้ รพ.ซื้อเอง

         เมื่อวันที่  12 ก.ย.เวลา 16.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า   ที่ประชุมคสช.เห็นชอบออกคำสั่งมาตรา 44 เรื่องการบริหารจัดการยา  เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)สามารถเป็นหน่วยงานจัดซื้อจัดหายาพิเศษ เช่น ยาล้างไต ยารักษาโรคเอชไอวี ได้ถึงสิ้นเดือนก.ย.นี้ เท่านั้นเนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ท้วงติงมาว่าหากสปสช.ยังดำเนินการจัดซื้อยาพิเศษต่อไปจะดำเนินการเอาเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ตีความว่าสปสช.ไม่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อยาพิเศษ

       อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจัดซื้อยาพิเศษในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้รับประกันว่าจะเข้าสู่ระบบใหม่ตามหลักเกณฑ์ โดยให้แต่ละโรงพยาบาลเป็นผู้จัดซื้อยาดังกล่าวเอง หรืออาจให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งมอบอำนาจโรงพยาบาลศูนย์เครือข่ายดำเนินการจัดซื้อแทนได้

 


เปิดอ่าน