เลิกเหล้าเถอะพ่อ (คลิป)

เพราะรักลูก จึงทำให้พ่อที่ติดเหล้า ต้องเลิกกิน กลับตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี อานุภาพของความรักของพ่อที่มีต่อลูก ทำให้เลิกเหล้าได้

 

      " เลิกเหล้าเถอะพ่อ"  คลิปผลงานของ ด.ช.ภัทร์ดนัย สถานเมือง ,อิทธิพล อินใจดี และ ด.ช.ปฏิญญา จินดาหนา นักเรียนโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม จัดทำโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

เลิกเหล้าเถอะพ่อ (คลิป)

      โดยมี นาย.วิญญู ธรรมวิเศษ และ สุเทพ ปานจันดี ซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นที่ปรึกษา สื่อให้เห็นอานุภาพของความรักของพ่อที่มีต่อลูกทำให้เลิกกินเหล้าได้ กลับมาทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวที่ดีได้ 


เปิดอ่าน