สุดเจ๋ง เด็กสาธิตจุฬาฯ คว้า 8 รางวัลนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ

ปรบมือ...เด็กสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โชว์ศักยภาพสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้พิการ คว้า 8 รางวัลระดับนานาชาตื ประเทศเกาหลี

    เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้แถลงข่าวผลการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2560 โดยในปีนี้ ศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งผลงานนักเรียนเพื่อเข้าประกวดในเวทีดังกล่าว โดยมีชิ้นงานจาก 12 ประเทศเข้าร่วม  

สุดเจ๋ง เด็กสาธิตจุฬาฯ คว้า 8 รางวัลนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ

     ซึ่งนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้รับรางวัล 2เหรียญทอง จากผลงานอุปกรณ์ในการเปิดประตูสำหรับผู้พิการ ของด.ช.ณัฐพัชร์ ทรัพย์สมพล นักเรียนชั้นป.5 และผลงาน Smart Wheelchair สำหรับผู้พิการขา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ได้ ได้แก่  ด.ช.ณัฎญดนัย ปิณฑานนท์   ด.ช.ปัณณธร พินิจวงศ์วิทยา ด.ช.ณฤชล ชินวัฒนกูล และด.ช.จีรทีปต์ โฆษะวิสุทธิ์ 

    รางวัล 2 เหรียญเงิน จากผลงาน ไม้เท้าช่วยพยุงเดินเพื่อเสริมกำลังใจให้ผู้พิการของด.ช.มัชฒิมา สุวิชชโสภณ นักเรียนชั้นป. 5  ด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ ด.ญ.อันนา นววิธวัฒนา และด.ช.กร เหมรัญช์โรจน์ นักเรียนชั้นป. 6 รวมถึงอุปกรณ์เสริมพัฒนาการสำหรับผู้พิการทางสมองของนักเรียนชั้นป. 5 ได้แก่ ด.ญ.ณิชมน สุภัทรเกียรติ ด.ญ.ไอริณรยา โสตางกูร ด.ช.ศุภวิชญ์ วรรณดิลก และด.ช.สุภชีพ สหกิจรุ่งเรื่อง 

สุดเจ๋ง เด็กสาธิตจุฬาฯ คว้า 8 รางวัลนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ
     รางวัล 1 เหรียญทองแดง จากผลงานไม่เท้า Hi-tech สำหรับผู้พิการทางสายตาของ นักเรียนชั้นป. 4 ได้แก่ ด.ญ.มาวิตรา เตชพลกุล ด.ญ.บุญญาดา แสงมณี และด.ญ.ชุติญา จิตบุญทวีสุข 

       ด.ช.ณัฐพัชร์ ทรัพย์สมพล นักเรียนชั้นป.5 จากผลงานอุปกรณ์ในการเปิดประตูสำหรับผู้พิการ เจ้าของเหรียญทอง ประเภทเดี่ยว และรางวัลSPEClAL AWARD :The best of best invention จาก World Women Inventors& Entrepreneurs Association  กล่าวว่าตนรู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เพราะนี้เป็นครั้งแรกที่ตนได้ทำสิ่งประดิษฐ์และเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งแรงบันดาลใจในการคิดอุปกรณ์ดังกล่าว เนื่องจากคุณย่านั่งวิลแชร์ และเวลาเปิดปิดประตูค่อนข้างลำบาก ต้องใช้แรงจำนวนมาก จึงมองหาอุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณย่าได้ใช้ชีวิตเปิดปิดประตูได้สบายมากขึ้น  โดยอุปกรณ์ช่วยในการเปิดปิดประตูนี้ จะสามารถทำได้ทั้ง ผลักได้ ดึงได้ และสไลด์ได้  ทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายมากขึ้น

สุดเจ๋ง เด็กสาธิตจุฬาฯ คว้า 8 รางวัลนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ
 
       "อยากให้สนับสนุนให้เด็กประถมมีเวทีในการแสดงความคิด จินตนาการ เพราะการได้คิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ เราต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่จะทำสิ่งประดิษฐ์ ยิ่งได้ไปแข่งขันที่ประเทศเกาหลี ได้เห็นอะไรที่หลากหลาย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของแต่ละประเทศ ที่สำคัญเป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ทำสิ่งดีๆ เพื่อผู้พิการและประเทศ" ด.ช.ณัฐพัชร์ กล่าว 

สุดเจ๋ง เด็กสาธิตจุฬาฯ คว้า 8 รางวัลนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ

    ด้าน อ.จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาของน้องๆ ที่เข้าร่วมการประกวด เล่าว่าศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันต่างๆ ปีนี้เป็นปีที่ 3 ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานมาแล้ว 19 ชิ้น และในปีนี้พิเศษเพราะมีการจำกัดหัวข้อว่าต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้พิการ ทำให้เด็กๆ ต้องไปศึกษาข้อมูล สำรวจความต้องการของผู้พิการถึงจะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้ และเมื่อพวกเขาได้ไปสัมผัส เรียนรู้จะทำให้ได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นในสังคม อยากทำสิ่งดีๆ ช่วยเหลือผู้พิการ

สุดเจ๋ง เด็กสาธิตจุฬาฯ คว้า 8 รางวัลนวัตกรรมเพื่อผู้พิการ

     อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ เวทีสำหรับเด็กประถมมีไม่มากนัก อยากให้ทุกหน่วยงานเปิดโอกาส เวทีให้เด็กประถมได้มีแสดงความรู้ความสามารถ ซึ่งเด็กประถมมีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และพวกเขามีไอเดียมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมาก 
 


เปิดอ่าน