3 ด.ประชาชนใช้บริการสิทธิ UCEP กว่า 8 พันราย

สพฉ.เปิดสถิติการให้บริการตามสิทธิ UCEP ตั้งแต่ให้บริการ 3 เดือนไร้ปัญหาผู้ใช้สิทธิกว่า 8 พันราย พบคนกรุงใช้สิทธิมากขึ้น ขณะที่ประชาชนเข้าใจการใช้สิทธิมากขึ้น

สพฉ.เปิดสถิติการให้บริการตามสิทธิ UCEP  ตั้งแต่ให้บริการ  3 เดือนไร้ปัญหา  มีผู้ใช้สิทธิกว่า 8 พันราย พบคนกรุงใช้สิทธิมากขึ้น  ขณะที่ประชาชนเข้าใจการใช้สิทธิมากขึ้น  พร้อมเน้นย้ำประชาชนจดจำ 6 อาการฉุกเฉินวิกฤต

         ร.อ.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เปิดเผยผลการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  (ศคส.สพฉ.) หรือ  UCEP Coordination Center ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ว่า พบสถิติผู้ขอใช้สิทธิทั้งสิ้น  2,176 ราย เป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ 1,051  ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยจากสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า  679  ราย จากสิทธิประกันสังคม 124  ราย จากสิทธิข้าราชการ   211  ราย และสิทธิกองทุนอื่น ๆ อีก  16   ราย โดยกลุ่มที่ใช้สิทธิมากที่สุดคือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รองลงมาคือสิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  

          ขณะที่ยอดสะสมรวม 3 เดือน  ตั้งแต่เริ่มให้บริการตามนโยบาย  “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”  พบสถิติผู้ขอใช้สิทธิทั้งสิ้น   8,232  ราย   เป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ 3,507  ราย คิดเป็นร้อยละ 42.60  ซึ่งเป็นผู้ป่วยจากสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า    2,299   ราย จากสิทธิประกันสังคม   437  ราย จากสิทธิข้าราชการ    645  ราย และสิทธิกองทุนอื่น ๆ อีก   126 ราย และจังหวัดที่เข้ารับบริการมากที่สุด   คือ  กรุงเทพมหานคร  รองลงมา คือ  สมุทรปราการ ชลบุรี พิษณุโลก นนทบุรี และสมุทรสาคร

           เลขาธิการ สพฉ. กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาประชาชนเริ่มเข้าใจการใช้สิทธิมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากสถิติตัวเลขผู้ป่วยที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในแต่ละเดือนลดลงเรื่อยๆ และ การประสานงานระหว่าง ฝ่ายต่างๆ มีปัญหาอุปสรรคลดน้อยลงเรื่อยๆ    โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ร้องเรียน จำนวน 24  ราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความเห็นต่างกับผลการวินิจฉัยของแพทย์ และการขอใช้สิทธิ   นอกจากนี้มีการขอคำปรึกษาทางการแพทย์กับแพทย์เวรของศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต จำนวน 63 สาย  และมีสายโทรสอบถามจากประชาชน 3,662 สาย

       สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่จะใช้สิทธินี้ได้ต้องเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตามหลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน วิกฤต คือ  หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง   ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม  เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด ซึ่งอาการทั้งหมดนี้อยากให้ประชาชนจำให้แม่น

       หากพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต  ตาม 6 อาการ ให้รีบโทรสายด่วน 1669 เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสมทันที หรือหากสถานพยาบาลมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ โทร 02-8721669 หรือucepcenter@niems.go.th ตลอด24ชั่วโมง

 


เปิดอ่าน