ยกระดับผู้สอนอุดมศึกษา

มจธ, ยกระดับคุณภาพผู้สอน, IDE Center, มกค, มจธ, สวทน

ม.หอการค้าไทย จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัด Social Entrepreneurship และ Design Thinking Bootcamp ยกระดับผู้สอนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

       ศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม(IDE Center)โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(มกค.)ผนึกกำลังร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.)จัดโครงการอบรมSocial Entrepreneurship BootcampและDesign Thinking BootcampKX Buildingในเดือนกรกฎาคม2560ให้แก่อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสอนกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

       โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับนานาชาติ ได้แก่ ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบชIDE Program Directorที่มีประสบการในการสร้างผู้ประกอบการในประเทศไทยมากว่า15ปี ไบรอัน คอตเตอร์ ผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีในประเทศเวียดนาม และ แองเจล่า ลี ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม และDesign ThinkingจากChina Bridgeเซี่ยงไฮ้ ที่จะมาเผยประสบการณ์ และแนะนำเทคนิคการสอนให้แก่อาจารย์ที่เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ และทักษะที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจต่อไป

      ดร.เอ็ดเวิร์ด กล่าวว่า การพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนด้านการประกอบการเป็นความท้าทายและจำเป็น เพื่อสามารถต่อยอดแนวคิดและกระจายองค์ความรู้เข้าสู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ ในการอบรมคณาจารย์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่พยายามเปลี่ยนกระบวนการสอนให้เป็นAction Based Learningซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้รับการถ่ายทอดจากMITแต่ยังเปลี่ยนทัศนคติให้เน้นการลงมือทำจริง นอกเหนือจากการออกไปบรรยายหน้าห้อง นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการคือจะต้องSee Different Think Big Act Smallซึ่งคือการมองต่างและกล้าที่จะคิดการใหญ่ และลงมือทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนั่นเอง

      นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างสถาบันยังรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิดและออกแบบธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อมอบโซลูชั่นที่มีคุณค่าให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ด้วยกระบวนการDesign Thinkingโครงการเหล่านี้ถือเป็นการวางรากฐานระบบนิเวศ หรือEcosystemที่จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่เกิดจากไอเดียสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

       ความร่วมมือระหว่าง มกค.และ มจธ.ยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.), Startup Thailand, Startup Thailand Academy,บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และKnowledge Exchange


เปิดอ่าน