จี้ย้ายผู้ว่า-ตำรวจจากพื้นที่แก้ค้าประเวณีเด็ก(มีคลิป)

เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและสตรีเปิดแถลงข่าวยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อต่อรัฐบาลเพื่อให้การดำเนินการหาผู้ที่เป็นธุระจัดหาและซื่้อบริการ"เด็ก"ที่ค้าประเวณี

          เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2560 ผลสรุปเสวนาเสวนา“เด็กกับวัฒนธรรมเลี้ยงดูปูเสื่อ :สังคมไทยรับได้จริงหรือ?”เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่สังคม รวมทั้งนำไปสู่ความเป็นธรรมในประเด็นการคุ้มครองสิทธิเด็ก หลังจากเกิดเหตุการณ์“การจัดหาเด็กมาเพื่อบริการทางเพศสำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอน”นางทิชา ณ นคร  ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก พร้อมเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านเด็กและสตรีเปิดแถลงข่าวยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อต่อรัฐบาลเพื่อให้การดำเนินการหาผู้ที่เป็นธุระจัดการและผู้ที่ซื่้อบริการที่เป็นข้าราชกาารชั้นผู้ใหญ่ได้รับการดำเนินการตามกฏหมาย

       โดยข้อเรียกร้องข้อที่ 1 .ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เร่งรัดดำเนินการทางกฏหมายอาญากับผู้ที่เป็นธุระจัดหาในขบวนการค้าประเวณีเด็ก และผู้ใช้บริการอย่างถึงที่สุด แม้ว่าผลสอบสวนจากหน่วยงานต้นสังกัดจะระบุว่้าไม่เกี่ยวข้อง แต่องค์กรที่ทำงานด้านเด็กและสตรีไม่อาจจะยอมรับผลการสอบสวนนั้นๆได้

จี้ย้ายผู้ว่า-ตำรวจจากพื้นที่แก้ค้าประเวณีเด็ก(มีคลิป)

        2.ในระหว่างการที่ดำเนินการทางคดีอาญา เสนอให้มีตัวแทนขององค์กรที่ทำงานด้านเด็กและสตรี เข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบสวนข้อเท็จจริงที่สามารถดำเนินการควบคู่กันได้  3. ในระหว่างที่ดำเนินการสอบสวนให้ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจที่ถูกกล่าวหาออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกันการใช้อำนาจ และอิทธิพลขัดขวางขบวนการสอบสวนทางอาญา

จี้ย้ายผู้ว่า-ตำรวจจากพื้นที่แก้ค้าประเวณีเด็ก(มีคลิป)

       และ 4. ให้กระทรวงยุติธรรม มีขบวนการคุ้มครองพยานทั้งเด็ก ครอบครัว และพยานคนอื่นๆให้มีีความปลอดภัยในการดำรงอยู่ เพราะข้อมูลที่พยานนำมาเปิดเผย เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ของรัฐบาลและหวังว่้ารัฐบาลจะได้ยินข้อเสนอเรียกร้องทั้งหมดนี้ 


เปิดอ่าน