อาชีวะให้72 สาขาไม่มีตั๋วสอบครูผู้ช่วย

อาชีวะเปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 572 อัตราทั้งเขตปกติและ 3 จังหวัดใต้ ใน 82 สาขา เฉพาะ 10 สาขาต้องมีตั๋วครู ส่วน 72 สาขา เช่น ปิโตรเคมี ไม่ต้องมีตั๋วครู  


      ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ มีมติเห็นชอบตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอขอเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว 16 เขตทั่วไป) และ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ว 17) โดยมีตำแหน่งว่างบรรจุได้ 572  อัตรา ใน 82 สาขาวิชา

        แบ่งเป็น เขตทั่วไป รับสมัคร  562 อัตรา และในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ 10 อัตรา โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษาและได้ปฎิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี 
        ทั้งนี้ในจำนวนสาขาที่รับสมัครทั้งหมด มี10 สาขาวิชา ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   ได้แก่ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป พลศึกษาและสังคม ส่วนที่เหลืออีก 72 สาขาวิชา

       อาทิ ปิโตรเคมี  เทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมยาง และเทคโนโลยีปิโตรเลียม เป็นต้น เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตฯ สามารถสมัครสอบได้ เนื่องจากการเปิดสอนครั้งนี้เป็นสอบภายในซึ่ง ผู้สมัครปฏิบัติการสอนในวิทยาลัยสังกัดสอศ. อยู่แล้ว
          สำหรับปฎิทินการรับสมัคร ประกาศรับสมัคร วันที่ 26 เม.ย.-2 พ.ค. 2560 สมัครผ่านทาง https://vec.job.thai.com   วันที่ 3-9 พ.ค. ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ภายในวันที่ 26 พ.ค. สอบคัดเลือกภาค ก และภาค ข วันที่ 4 มิ.ย. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ภายในวันที่ 14 มิ.ย. สอบภาค ค. วันที่ 25 มิ.ย.  และประกาศผลสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 30  มิ.ย. นี้


เปิดอ่าน