มฟล. จัดอาเซียนแฟร์ มุ่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่างๆ พร้อมสู่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

          สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ร่วมกับ ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม ASEAN International Fair 2017 โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอาเซียนศึกษา (ASEAN Study) ซึ่งเป็นรายวิชาที่มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนในมิติต่างๆ ด้วยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน และประชาคมอาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญโดยอยู่ในจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ใกล้ชิดกับหลายประเทศ จึงเปรียบเป็นประตูแห่งอาเซียน

อาเซียนแฟร์

อาเซียนแฟร์

        กิจกรรมนี้จึงได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสัมผัสความเป็นอาเซียนและเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน โดยมีกิจกรรมทั้งซุ้มนิทรรศการ การแสดงบนเวทีที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความคิดของคนในชาติอาเซียนรวมทั้งพันธมิตรทั้ง 6 ประเทศ ในนาม ASEAN+6 ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังมีซุ้มอาหารนานาชาติให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกชิม เช่น ทาโกยากิจากญี่ปุ่น ซุปไก่จากอินโดนีเซีย, บิบิมบับจากเกาหลีใต้, ข้าวผัดแอฟริกา,  แพนเค้กเมียนมา เป็นต้น เรียกได้เป็นการส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาได้อย่างมีอรรถรส

อาเซียนแฟร์อาเซียนแฟร์อาเซียนแฟร์


เปิดอ่าน