พบเชื้อรากำจัดโรคพืชถูกกว่าสารเคมี 

  เชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ใหม่ NST-009 ช่วยเกษตรกรกำจัดโรคพืช ผลงานการวิจัยและคิดค้นของ อาจารย์ มวล.ได้รับผลตอบรับที่ดีมีความปลอดภัย แถมราคาถูกกว่าสารเคมี

       รศ.ดร. วาริน อินทนา  อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อก่อนเกษตรกรใช้พวกสารเคมีในการควบคุมเชื้อโรคพืชต่างๆมีข้อจำกัดหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการทำให้เชื้อโรคมีความต้านทานสารเคมีได้

พบเชื้อรากำจัดโรคพืชถูกกว่าสารเคมี 

       รศ.ดร. วาริน อินทนา  

    จึงพยายามที่จะหาแนวทางที่ทดแทน ลดการต้านทานเชื้อโรค ความปลอดภัยของผู้บริโภคและเกษตรกร ด้วยการคิดค้นวิธีนี้เรียกว่าชีววิธีคือการนำพวกสิ่งมีชีวิตมาใช้ควบคุมพวกเชื้อโรคพืช 

พบเชื้อรากำจัดโรคพืชถูกกว่าสารเคมี 

        โดยเฉพาะในกลุ่มของพวกเชื้อราซึ่งเป็นเชื้อที่มีความสำคัญหรือตัวก่อโรคกลุ่มใหญ่ที่สุด จึงได้ค้นพบเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ใหม่ NST-009 อยู่บนเทือกเขาหลวงบริเวณที่ด้านอำเภอลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งแยกมาจากบริเวณรากของเฟิร์นมหาสดำ เมื่อได้ตัวเชื้อราตัวนี้มาประมาณ 2,000 กว่าสายพันธุ์มาทดสอบ 4 ระดับ 1.ทดสอบในห้องปฏิบัติการ 2. ทดสอบในระดับโรงเรือน พบว่าสายพันธุ์มีประสิทธิภาพดีกว่าสายพันธุ์การค้า

พบเชื้อรากำจัดโรคพืชถูกกว่าสารเคมี 

      ขั้นที่ 3 ทดลองในแปลงมีสภาพคล้ายจริงมากกว่า 90% เพื่อดูว่าเชื้อราตัวนี้สามารถที่จะสู้หรือเปรียบเทียบกับสายพันธุ์การค้าได้หรือไม่ พบว่าสายพันธุ์นี้ดีกว่าสายพันธุ์การค้า และดับที่ 4 ทดสอบในสภาพแปลงเกษตรกรจริง พบว่าผลการทดสอบดีกว่าสายพันธุ์การค้า 

       จากนั้นไปทดสอบทั้งในส่วนของโรคของข้าว โรคของยางพารา โรคของพวกพืชผัก และพวกของไม้ผลในกลุ่มของเงาะ ส้มโอ หรือในของมังคุด ทุเรียน พบว่าสายพันธุ์ตัวนี้มีประสิทธิภาพดีกว่า ปัจจุบันค่อนข้างมั่นใจนวัตกรรมของเราดีที่สุดสำหรับภายในประเทศไทย

    อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  เล่าถึงวิธีการใช้งานของตัวนวัตกรรมว่า เมื่อก่อนผลิตออกมาอยู่ 2 รูปแบบหลักคือ รูปแบบหัวเชื้อให้เกษตรกรเอาไปขยายเชื้อเลี้ยงต่อ รูปแบบที่ 2 ทำเป็นเชื้อสดเลี้ยงบนข้าวเพื่อให้เกษตรกรไปใช้ต่อ เมื่อไม่นานมานี้ได้ร่วมมือกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการคิดเทคโนโลยี

พบเชื้อรากำจัดโรคพืชถูกกว่าสารเคมี 

           คือ ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเครื่องแยกสปอร์สด เอาเชื้อสายพันธุ์ที่ดีมาขยายผ่านเครื่องสามารถได้ผงสปอร์สด และเอาไปผสมน้ำฉีดพ่นเหมือนกับการใช้สารเคมีเลย รูปแบบคล้ายๆ สปอร์สดที่บริษัทเอกชนมีการทำ อยู่ระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อออกสู่ท้องตลาด  

   นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของการลงพื้นที่ รวบรวมผลงานหน่วยวิจัยไม้เขตร้อน อบรมเกษตรกรมากกว่า 2,000 คนในแต่ละปี จะออกไปทดสอบพืชหลายกลุ่มอย่างเช่น ในกลุ่มของทุเรียนเป็นโรครากเน่าโคนเน่า เกิดจากเชื้อราไฟท๊อปธอร่า หากเกิดโรคนี้ทุเรียนยืนต้นตาย

พบเชื้อรากำจัดโรคพืชถูกกว่าสารเคมี 

      ในส่วนของยางพาราจะเป็นโรคหน้ายางตายนึ่ง รากขาวรากแดง ทดสอบในส่วนของส้มโอจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่า ในกลุ่มของข้าวลงไปทดสอบ เช่น โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคกาบใบไม้ โรคเมล็ดด่าง เชื้อราตัวนี้ก็ควบคุมได้ 

      ในส่วนของพืชผัก พวกพริกจะมีโรคแอนแทรคโนส และโรคเน่าระดับดิน และผักอื่นๆจะมีโรคเน่าระดับดิน รวมทั้งพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ที่ไม่ใช้ดินก็จะมีโรครากเน่า ตอนนี้ได้ร่วมมือกับบริษัทปาล์มน้ำมัน ทดลองโรคทางใบ ในกลุ่มของใบจุด ใบไหม้ โรคโคนเน่าที่เกิดขึ้นบริเวณโคนต้นของปาล์มน้ำมัน ในเบื้องต้นก็ได้ผล

พบเชื้อรากำจัดโรคพืชถูกกว่าสารเคมี 

      "ตอนนี้ได้คิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับการกำจัดศัตรูพืชพวกแมลง เพลี้ย ที่ทำลายพวกพืชผัก ซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เกษตรกรจะใช้สารเคมีในกลุ่มของสารกำจัดแมลง ในกลุ่มนี้มีเชื้ออยู่ 2 ตัวหลักๆ คือ บูวาเรีย เมธาไรเซียม ก็จะเป็นคล้ายๆกับ ไตรโคเดอร์ม่า แต่เป้าหมายการทำลายจะไปทำลายพวกแมลงศัตรูพืช ก็จะเป็นครบ 2 อย่าง ก็จะเป็นในแปลงเกษตรทั้งทางด้านโรคพืชและการกำขัดแมลงศัตรูพืชก็อาจจะไม่ต้องใช้พวกสารเคมีเข้ามาเลย ก็จะนำไปสู่ในส่วนของการเกษตรที่ปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ในอนาคตได้" รศ.ดร. วาริน กล่าว


เปิดอ่าน