ศิลปินสัญจรสร้างศิลปินรุ่นใหม่

ศิลปะไม่ใช่เป็นเพียงแค่การวาดภาพ ระบายสี ยังรวมไปถึงการขับกล่อมผ่านเสียงเพลง วรรณกรรมต่างๆ ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ สนใจในงานด้านศิลปะมากขึ้น

          โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินแห่งชาติสัญจร “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน สัญจรสอนศิลป์จังหวัดสงขลา” จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ ศิลปินแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน :  บุญญิศา  เจริญพิริยะ  

ศิลปินสัญจรสร้างศิลปินรุ่นใหม่

         ภายในประกอบด้วยกิจกรรม การนำเสนอสื่อมัลติมีเดียชุดตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน และประวัติผลงานภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ การแสดงและการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้งานศิลปวัฒนธรรมระหว่างศิลปินแห่งชาติ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจ

ศิลปินสัญจรสร้างศิลปินรุ่นใหม่

        สามารถนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับจากเหล่าศิลปินแห่งชาติในแต่ละสาขาไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานหรือสร้างแรงบันดาลใจได้ โดยครั้งที่ผ่านมาได้จัดที่จ.ลำปาง และจ.พิจิตร ได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะอย่างล้มหลาม

        "พิมพ์รวี วัฒนวรางกูร" อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น อัครศิลปิน ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายสาขา และทรงให้การอุปถัมภ์งานศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนง เนื่องด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาชาติ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณ เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระบรมราชปณิธานในการอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ศิลปินสัญจรสร้างศิลปินรุ่นใหม่

        จึงได้จัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาค และในครั้งนี้จัดในพื้นที่ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา

        โอกาสนี้ส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับเกียรติจาก ชวน หลีกภัย ฐาปนันดรศิลปิน บรรยายพิเศษหัวข้อ อัครศิลปินและความเป็นมาศิลปินแห่งชาติ โดยมีศิลปินแห่งชาติ จำนวน 27 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในฐานต่างๆ อาทิ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร และศิลปินท่านอื่นๆอีกมากมาย สำหรับฐานกิจกรรมต่างๆที่ให้น้องๆเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ตนเองถนัดและสนใจ

        ประกอบด้วย ฐานเทคนิคจิตรกรรม เทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม การสร้างงานประติมากรรม เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์ เทคนิคถ่ายภาพสี การสร้างงานวรรณศิลป์ เป็นต้น

ศิลปินสัญจรสร้างศิลปินรุ่นใหม่

        จากการบอกเล่าความสนใจของผู้มาร่วมงานได้เข้าร่วมฐานต่างๆ เช่น ฐานเทคนิคการถ่ายภาพสีและขาวดำ โดยศิลปินแห่งชาติ ยรรยง โอฬาระชิน และ

        วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร เป็นผู้ให้ความรู้และสอนเทคนิคการถ่ายภาพ โดย 2 หนุ่มที่มีอายุต่างกัน ที่มีความชื่นชอบในเรื่องของการถ่ายภาพเหมือนกัน น้องอาร์มและน้องอารีฟ

ศิลปินสัญจรสร้างศิลปินรุ่นใหม่

        "น้องอาร์ม -ภูธเนศ ช่วยชนะ" อายุ 10 ขวบ จากโรงเรียนวัดท่าข้าม จังหวัดสงขลา เล่าว่า ได้มางานครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยโรงเรียนได้พานักเรียนที่มีความสนใจมาร่วมงาน มีความสนใจในเรื่องของการถ่ายภาพ เพราะ อยากถ่ายรูปให้สวย อยากถ่ายรูปเป็นเมื่อไปเที่ยวกับครอบครัวจะได้ถ่ายรูปได้

ศิลปินสัญจรสร้างศิลปินรุ่นใหม่

     น้องอาร์ม -ภูธเนศ ช่วยชนะ

    การมางานในครั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ให้ยืมกล้องถ่ายภาพเพื่อใช้ในการถ่ายภาพส่งเข้าประกวด และเพื่อใช้ในการเรียนรู้ในเรื่องการถ่ายภาพอีกด้วย

ศิลปินสัญจรสร้างศิลปินรุ่นใหม่

        "เจ๊ะอารีฟ เจะมุ หรือน้องอารีฟ" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ เข้าร่วมงานปีนี้เป็นปีแรก กล่าวว่าจากการมาเข้าร่วมงานได้รู้ความเกี่ยวกับการถ่ายภาพ เพราะชอบการถ่ายภาพ และอยากหาความรู้มาเพิ่มเติมในเรื่องที่สนใจ โดยได้ส่งรูปเข้าประกวดด้วย แม้จะไม่ได้รางวัลแต่ก็เพื่อได้ความรู้จากศิลปินแห่งชาติที่ตนสนใจจริงๆ หากครั้งต่อไปจัดกิจกรรมนี้อีกก็จะเข้าร่วม

ศิลปินสัญจรสร้างศิลปินรุ่นใหม่

       นอกจากนี้ยังมีการส่งผลงานของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัล เช่น 2 หนุ่ม อัษฎาวุธ ไชยวรรณ หรือเฟรม กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่าทราบข่าวการจัดงานจากการประชาสัมพันธ์ในสื่อป้ายประกาศ และเว็บไซด์ ติดตามเข้าร่วมการจัดงานตั้งแต่อยู่ปี 1และมีการจัดงานอย่างต่อเนื่อง ได้เจอศิลปินที่มีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆ ศิลปินเป็นต้นแบบของชีวิตจิตวิญญาณทางด้านนี้ ไม่ว่าจะเป็นด้านกวีนิพนธ์ เรื่องสั้น ศิลปะประติมากรรม 

ศิลปินสัญจรสร้างศิลปินรุ่นใหม่

     โดยชื่นชอบในเรื่องของกวีนิพนธ์ พื้นฐานเป็นคนที่แต่งกลอนได้จึงสนใจกวีนิพนธ์ เมื่อปีที่แล้วได้ประกวดเรื่องสั้นและได้รับรางวัล ปีนี้จึงลงประกวดกวีนิพนธ์ เพราะมีความหลากหลาย โดยกวีนิพนธ์คือการใช้คำสั้นๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง เสน่ห์ของกวีนิพนธ์ คือการเรียงเสียงวรรณยุกต์ด้วยคำ 8 คำ สามารถใช้เสียงโท เสียงเอก เสียงจัตวา มีความคล้ายกับเสียงดนตรี เรียกว่าไตรยางค์ มีเสียงสูง กลาง ต่ำ สามารถทำให้เสียงธรรมดาเป็นเสียงดนตรีได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องสั้นไม่สามารถทำให้เป็นเสียงดนตรีได้ ในการส่งกวีนิพนธ์เข้าประกวดในปีนี้ได้โจทย์เกี่ยวกับความรัก ที่ไม่ได้หมายความเฉพาะความรักของคนหนุ่มสาว

ศิลปินสัญจรสร้างศิลปินรุ่นใหม่

อัษฎาวุธ ไชยวรรณ

    แต่หมายถึงการรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เราสามารถอยู่ด้วยกันอย่างไรให้เกิดความสันติสุข สามชายแดนเป็นอย่างไรบ้าง เราจะทำอย่างไรให้คนที่อยู่ต่างศาสนาอยู่ร่วมกันได้ โดยได้รับรางวัลที่ 2 จากการแต่งกวีนิพนธ์เรื่อง “ความรักจะกลับมา” ฉันทลักษณ์ที่ใช้ประเภท กลอนสุภาพ กลอนแปด

        การจัดงานในปีนี้กับปีที่แล้วมีความแตกต่างคือ ปีนี้มีศิลปินเยอะกว่าปีที่แล้ว ทำให้การเข้าถึงยากกว่า เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเยอะขึ้น การพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จึงยากกว่าปีที่แล้ว และการมางานในครั้งนี้เราได้ความรู้เพิ่มว่า เรารักงานเขียนเหมือนเดิม การมาเจอครูที่เป็นต้นแบบของเราตั้งแต่ม.ปลายเราก็ตามมาจนถึงมหาวิทยาลัย เพราะเราชอบทางด้านไหนเราก็ต้องศึกษา ไม่ใช่ชอบเฉยๆแต่ไม่ใฝ่หาอะไรเลย

ศิลปินสัญจรสร้างศิลปินรุ่นใหม่

    วีระโชค เพ็ชรเจริญ" 

   "วีระโชค เพ็ชรเจริญ" หรือน้องปิก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า ได้ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถลงเข้าฐานไหนก็ได้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมฐานประติมากรรมเพราะเรียนด้านนี้อยู่แล้ว เมื่อเข้าร่วมฐานนี้แล้วได้ทำให้รู้จักศิลปินแห่งชาติ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ศิลปินแห่งชาติถ่ายทอดความรู้ สอนทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ เราได้เทคนิควิธีการปั้น หรือการทำให้พื้นผิวของประติมากรรมเรียบ

ศิลปินสัญจรสร้างศิลปินรุ่นใหม่

       การประกวดครั้งนี้ได้ส่งผลงานการปั้นของตนเองเข้าประกวดโดยทุกปีที่ผ่านมาได้เข้าร่วมงานมา 3 ปี เมื่อปีที่แล้วได้รางวัลอันดับ 2 ปีนี้ได้รับรางวัลอันดับ 3 ปีนี้ได้รับโจทย์เกี่ยวกับหัวคน โดยได้ปั้นเป็นหัวคนหลับ แต่เหมือนมีเปลือกไม้ลอกออกมาจากใบหน้า สื่อให้เห็นถึงความสงบ การมาร่วมงานในครั้งนี้นอกจากได้ความรู้ เทคนิคจากศิลปินแห่งชาติแล้ว ยังได้เจอเพื่อนต่างสถาบันและได้แลกเปลี่ยนความรู้อีกด้วย อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆปี

ศิลปินสัญจรสร้างศิลปินรุ่นใหม่


เปิดอ่าน