บรรพชาหมู่.. ทำดีเพื่อพ่อ!!

กศจ.พิษณุโลก เตรียมจัดบรรพชาหมู่ "ทำดีเพื่อพ่อ" 10 เม.ย. นี้ ปฏิบัติศาสนกิจ 9 วัน ระหว่างวันที่ 10-18 เม.ย. 60

          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560  นายประพฤทธิ์  สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช  และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต พร้อมกันทั่วประเทศ นั้น
บรรพชาหมู่.. ทำดีเพื่อพ่อ!!

          ในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มีนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 129 คน แบ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  50 คน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  จำนวน 30 คน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จำนวน 20 คน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จำนวน 20 คนและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จำนวน 9  คน 

          โดยจะทำพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่ 10 เมษายน  2560 ณ วัดสันติวัน ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  และจะปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา 9 วัน ระหว่างวันที่ 10 -18  เมษายน 2560 ซึ่งผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทจะได้ศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมวินัย การประพฤติปฏิบัติตนอย่างชาวพุทธที่ถูกต้อง และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นองค์อุปถัมภกพระพุทธศาสนา

          สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมจองเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล สามารถติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพ ได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-244633 ต่อ 109 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560   


เปิดอ่าน