ตั้งOOCฟื้นศรัทธาสกสค.1.2ล้านคน

สกสค.ตั้งศูนย์OOC(Organization Operating Center) สร้างความเข้าใจข้อมูลข่าวสารแก่เพื่อนสมาชิกทั่วประเทศ กว่า 1 ล้าน 2 แสนคน สร้างสรรค์ ฉับไว ตรงประเด็น

            นายพิษณุ ตุลสุขรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค)ว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค) ได้มอบหมายให้นายชาญ คำภิระแปง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เพื่อให้การดำเนินงานการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น ความมั่นคงและการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามภารกิจและนโยบาย สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            และเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สังคมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ และเข้าใจถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติศักดิ์ศรีในการประกอบวิชาชีพอย่างมั่นคง และได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็ว

           “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค) ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเตรียมตั้งจัดศูนย์OOC(Organization Operating Center) เพื่อสร้างความเข้าใจด้านข้อมูลข่าวสารแก่เพื่อนสมาชิก สกสค.ทั่วประเทศ กว่า 1 ล้าน 2 แสนคน ให้สามารถรับข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ ฉับไว ตรงประเด็น"            โดยผ่านกระบวนการเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสื่อทุกช่องทาง เช่น การสื่อสารผ่านLineของ สกสค.จังหวัด ผ่านLineของชมรมนักประชาสัมพันธ์ สพท.ทั่วประเทศ ที่มีเครือข่ายโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ทั่วประเทศ เว็บไซด์ http://www.otep.go.thและ https://www.facebook.com/smartotep2017/?fref=tsสกสค.มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชีวิตครูมาโดยตลอด จาก“ชีวิตครู เราดูแล” สู่ “ครอบครัวครู เราดูแล” จนถึงปัจจุบัน “เรามีครู...อยู่ในหัวใจ” 


เปิดอ่าน