ว๊าย!! เด็กเรียนต่ออุดมศึกษาลดปีละ5%

คุณภาพชีวิต  :  20 มี.ค. 2560

ปลื้มยอดสมัครสอบตรงเข้า มทร.ธัญบุรีทะลุเป้า18,000คน เพิ่มขึ้นถึง 2,000คน เผยจัดสอบสอบตรงระหว่าง25-26มี.ค.2560 ยอมรับเด็กเรียนต่ออุดมลดปีละ5%

          รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่ มทร.ธัญบุรี ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจำปีการศึกษา2560โดยปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่10มี.ค.2560 จากการรวบรวมข้อมูลปรากฏว่ามีผู้สมัคร ชำระเงินเพื่อเข้าสอบทั้งสิ้น18,000คน ตัวเลขเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง2,000คน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะเท่าที่ทราบขณะนี้หลาย ๆ มหาวิทยาลัย ต่างก็ประสบปัญหามีผู้มาสมัครเข้าเรียนลดลงทั้งสิ้น แต่ในส่วนของของ มทร.ธัญบุรี กับยังคงมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนเกินกว่ายอดของผู้สมัครในปีที่ผ่านมา และเกินกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ในปีนี้ด้วย

          “ผมคิดว่าปัจจัยที่ทำให้จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาหลายๆแห่งลดลง เพราะตัวป้อนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) น้อยลง ทำให้ในแต่ละปีคนเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาลดลงตามไปด้วยปีละ5%"รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว

          รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่เกิดกับเฉพาะมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการขยายจำนวนการรับนักศึกษามากจนเกินไปทำให้ที่นั่งในมหาวิทยาลัยเยอะเกินกว่าที่จะมีผู้ไปสมัครเข้าเรียน”อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

          รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสาขาที่นักศึกษาให้ความสนใจสมัครสอบเข้าเรียนใน มทร.ธัญบุรี5อันดับแรก ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราส่วน1ต่อ15สาขาวิศวกรรมเครื่องกล1ต่อ14สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วุฒิ ปวช.)1ต่อ14สาขาอาหารและโภชนาการ1ต่อ14และสาขาออกแบบนิเทศศิลป์1ต่อ12

          "อย่างไรก็ตามการสอบตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25-26มี.ค.2560นี้ ซึ่งก่อนวันสอบทางมหาวิทยาลัยมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จึงอาจทำให้นักเรียนที่จะเดินทางมาสอบ ไม่สะดวกในการมาศึกษาสถานที่สอบยังมหาวิทยาลัยได้ จึงขอให้นักเรียนศึกษาแผนผังของมหาวิทยาลัยได้จากwww.rmutt.ac.thให้ดี พร้อมทั้งเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางมายังสนามสอบ เนื่องจากวันเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คลอง3มีการจัดพิธีประทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเช่นกันซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านการจราจรพอสมควร" รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว


เปิดอ่าน