โอลิมปิกเวทีนี้ก็มีพี่เลี้ยง?

ใครว่าเป็น "พี่เลี้ยงเด็กเก่ง"ไม่สนุกต้องเปลี่ยนความคิด เมื่อพี่เลี้ยงเวทีแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ม.เชียงใหม่การันตีว่าได้มากกว่าที่คิด

        เพราะการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)ดังกล่าว มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศต่าง ๆ กว่า 1,500 คน จาก 100 ประเทศทั่วโลก โดยมี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มช. สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)ร่วมเป็นเจ้าภาพ ปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพ

โอลิมปิกเวทีนี้ก็มีพี่เลี้ยง?

       การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ปี 2560 ปีนี้“เอ๋-กุลวรา ลาภานันท์ พี่เลี้ยงเด็กโอลิมปิกประเทศเบลเยี่ยม นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มช.อายุ 20 ปี และ  กุย-สุทธิมนัส ชินอัครพงศ์ พี่เลี้ยงเด็กโอลิมปิก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มช.อายุ 23 ปี ได้สมัครเข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยง

      ตลอดระยะเวลา 10 วัน เริ่มวันแรกด้วยการไปรับเด็กโอลิมปิกวิชาการจากสนามบินพากลับมาโรงแรม และคอยดูแลพาไปรับประทานอาหาร บอกจุดนั่ง ต้องแต่งตัวอย่างไร พาไปที่แข่งขัน ตรวจบัตร เช็คเลขที่นั่ง แข่งเสร็จตอนบ่ายเป็นเวลาพัก หากิจกรรมนันทนาการ รวมถึงพาไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

โอลิมปิกเวทีนี้ก็มีพี่เลี้ยง?

       เอ๋ -กุลวรา ดูแลน้องๆ โอลิมปิก จากประเทศเบลเยียม( Belgium) บอกว่าต้องเตรียมพร้อมทั้งด้านภาษา ข้อมูลของการจัดงาน และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพราะกิจกรรมในการแข่งขัน ไม่ใช่มีเพียงการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมสันทนาการ ท่องเที่ยว  เด็กแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม การใช้ชีวิต เด็กโอลิมปิกจากประเทศเบลเยียม พวกเขามีความเป็นมิตร สนุกสนาน าเด็กเบลเยียมทั้ง 6 คน มีความยืดหยุ่น และปรับตัวได้เก่ง มีความผ่อนคลาย และจัดแบ่งเวลาได้ดี

        ทุกครั้งเมื่อเอ่ยถึงการแข่งขันด้านวิชาการ อาจถูกมองว่าเป็นงานวิชาการจ๋า น่าเบื่อ มีแต่เรื่องทางการ แต่สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ยังมีเกมให้เล่น โดยแต่ละวันจะมีหนังสือพิมพ์ของงาน ที่บอกเล่าถึงรายละเอียด

       อาทิ วันนี้เป็นวันเกิดของใคร มีเกมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ให้เล่น และมีการแข่งขันกันตอบ มีการแจกรางวัล เป็นต้น เด็กเรียน สำหรับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศไทยจะรู้สึกว่าพวกเขาเครียดมาก ยิ่งเทียบกับเด็กประเทศอื่นๆ พวกเขาจะไม่ค่อยเครียด มีความชิว ผ่อนคลายมากกว่า การมาเป็น “พี่เลี้ยง” จึงไม่ใช่เพียงทำหน้าที่ดูแลเด็กเท่านั้น แต่ยังได้เห็นถึงศักยภาพของเด็กแต่ละประเทศอีกด้วย

โอลิมปิกเวทีนี้ก็มีพี่เลี้ยง?

         กุย-สุทธิมนัส เล่าว่าสมัครเป็นพี่เลี้ยง เพราะอยากฝึกทักษะด้านภาษา แม้ระยะเวลาสั้น 10 วัน แต่ทำให้ได้รับประสบการณ์ชีวิตมากมาย เนื่องจากเด็กแต่ละประเทศ มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน การใช้ชีวิต พฤติกรรมของพวกเขา และยังได้ฝึกทักษะภาษา เข้าสังคม ทำงานเป็นทีม และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

         ความรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหา เรียนรู้ต่างวัฒนธรรม ประสบการณ์เหล่านี้ไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงิน แต่ต้องแลกด้วยการลงมือปฏิบัติและเสียสละเวลา กุย เล่าอีกว่า เขาเตรียมตัวด้านภาษา เปิดใจให้พร้อมเรียนรู้คามแตกต่างของผู้คน ซึ่งแต่ละวันกิจกรรมจะแตกต่างกัน เขาได้ฝึกฝนทักษะหลายด้าน โดยเฉพาะการสื่อสารทั้งเด็กโอลิมปิก และระหว่างพี่เลี้ยงด้วยกัน เพราะเราต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ให้โปรแกรมเดินตามแผนที่วางไว้ เป็นความสนุกผสมผสานกับมิตรภาพ รวมยิ้ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี

 

         ทั้งนี้การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศตั้งแต่ปี2532-2559 รวม 127 เหรียญทอง 200 เหรียญเงิน 148 เหรียญทองแดง 42 เกียรติคุณประกาศ แบ่งเป็นวิชา ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ 18 เหรียญทอง 50เหรียญเงิน 45 เหรียญทองแดง 22 เกียรติคุณประกาศ วิชาคอมพิวเตอร์ 15 เหรียญทอง 33 เหรียญเงิน 44 เหรียญทองแดงวิชาเคมี 22 เหรียญทอง 47 เหรียญเงิน 25 เหรียญทองแดง 3 เกียรติคุณประกาศวิชาชีววิทยา 40 เหรียญทอง 40เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง และวิชาฟิสิกส์ 32 เหรียญทอง 30เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง 17 เกียรติคุณประกาศ

โอลิมปิกเวทีนี้ก็มีพี่เลี้ยง?

         พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สสวท. กล่าวว่า ตอนนี้รัฐบาล และสสวท. พยายามกำหนดอาชีพรองรับแก่นักเรียนโอลิมปิก และนักเรียนทุน โดยวางกลไกให้เด็กที่ได้รับทุนต้องเรียนในสาขาอาชีพสอดคล้องกับความต้องการประเทศ ใน 5-10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยต้องการเด็กหัวกะทิ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศ แข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้ สัดส่วน 25 ต่อ 10,000 คน แต่ขณะนี้มีเด็กหัวกะทิ เพียง 11 คนรัฐบาล จึงพยายามคัดกรองเด็กเก่ง นอกจากทำให้รับรู้ว่ามีคนเก่งระดับหัวกะทิของโลกแล้ว ยังเป็นการเพิ่มนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ของประเทศอีกด้วย

๐ชุลีพร อร่ามเนตร๐


เปิดอ่าน