ป้องกันโกง!!?? เดินเท้าเปล่าเข้าห้องสอบครูผู้ช่วย กทม.

บรรยากาศว่าการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย กทม. ที่ มธ.รังสิต คุมเข้ม!! ผู้เข้าสอบ 14,000 คน ต้องเดินเท้าเปล่าเข้าห้องสอบ

             19 มี.ค.60 - ทวิตเตอร์ของผู้ใช้ชื่อว่า Pat_ThaiPBS โพสต์ภาพพร้อมบรรยากาศว่าการสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย กทม. @มธ.รังสิต ผู้เข้าสอบ 14,000คน จนท.ให้เดินเท้าเปล่าเข้าห้องสอบ ทั้งนี้เป็นสวนหนึ่งของมาตรการในการป้องการทุจริตในการสอบ     

             นอกจากเดินเท้าเปล่าเข้าห้องสอบแล้ว เจ้าหน้าที่ยังให้ผู้เข้าสอบสวมชุดที่เตรียมไว้ พร้อมห้ามทรัพย์สินเข้าห้องสอบด้วย ทั้งนี้สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) กำหนดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มี.ค. 2560 สอบแข่งขัน 13 กลุ่มวิชา

ป้องกันโกง!!?? เดินเท้าเปล่าเข้าห้องสอบครูผู้ช่วย กทม.

          โดยใช้สนามสอบ 3 แห่ง ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 2.มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ3.โรงเรียนสารวิทยา ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยใช้โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ออกข้อสอบและพิมพ์ข้อสอบการสอบแข่งขัน

ป้องกันโกง!!?? เดินเท้าเปล่าเข้าห้องสอบครูผู้ช่วย กทม.

         ซึ่งมีผู้สมัครสอบแข่งขันทั้งสิ้น 21,632 คนประกอบด้วย 1.วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3,143 คน 2.วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 3,015 คน 3.วิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 3,983 คน 4.วิชาภาษาไทย จำนวน 2,555 คน 5.วิชาดนตรีสากล จำนวน 243 คน 6.วิชาศิลปศึกษา – วาดเขียน จำนวน 518 คน 7.วิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 545 คน 8.วิชาวัดผล จำนวน 140 คน 9.วิชาเกษตรกรรม จำนวน406 คน 10.วิชาสังคมศึกษา จำนวน 4,100 คน 11.วิชาบรรณารักษ์ จำนวน 175 คน 12.วิชาแนะแนว จำนวน 348 คน และ13.วิชาพลศึกษา จำนวน 2,461 คน

ป้องกันโกง!!?? เดินเท้าเปล่าเข้าห้องสอบครูผู้ช่วย กทม.

        โดยจะประกาศผลการสอบข้อเขียนวันที่ 21 เม.ย.60 จากผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ 60% ของแต่ละภาควิชา และจะสอบสัมภาษณ์ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 29-30 เม.ย.60 ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายวันที่ 11 พ.ค.60 จากนั้นจะบรรจุและแต่งตั้งไปตามโรงเรียนที่เปิดอัตรารับครั้งแรกจำนวน 73 ตำแหน่ง ในวันเปิดเทอมของปีประมาณ

 

        ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 มี.ค.เวลาประมาณ 10.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขัน ทั้ง 3 แห่ง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงพิมพ์ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ออกข้อสอบและพิมพ์ข้อสอบการสอบแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


เปิดอ่าน