เปลี่ยนชาวบ้านสู่นักขายออนไลน์

เตรียมผนึกกำลัง 4 หน่วยงานพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน รุกตลาดออนไลน์เพิ่มช่องทางขายสินค้า ใช้ไอซีทีเปลี่ยนนักศึกษากศน.ให้เป็นผู้แสวงหาความรู้

            ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า  จากที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรังร่วมกับนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน พบว่า นักศึกษา กศน.ที่ได้เรียนหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต จากศูนย์ดิจิทัลชุมชน สามารถนำความรู้ไปจัดทำเว็บเพจ หรือจำหน่ายสินค้าที่เป็นงานฝีมือผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ในชนบทยังอยู่ในยุค 1.0 และ 2.0 ซึ่ง กศน.เป็นหน่วยงานของ ศธ.ที่เข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้มากที่สุด ดังนั้น กศน.ต้องไปยกระดับคุณภาพของประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งแนวทางที่เป็นประโยชน์มากที่สุด คือ การนำเรื่องดิจิทัล เข้ามาเสริม
            ทั้งนี้ การนำไอซีทีเข้ามาใช้นั้น ไม่ใช่เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านอาชีพ หรือเพื่อการค้าขายออนไลน์ได้เท่านั้น แต่ต้องการให้ลูกศิษย์ของ กศน. เป็นคนที่ค้นหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถท่องอินเตอร์เน็ตค้นหาความรู้ได้ตามความต้องการ เปลี่ยนบทบาทจากคนรับความรู้เป็นแสวงหาความรู้ ซึ่งจะได้ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตนเอง นอกจากนี้ ยังสามรถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันได้อีกด้วย ถือว่าเป็นการปรับรูปแบบการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของไทยแลนด์ยุค 4.0
            ด้าน นายกฤตชัย กล่าวว่า ขณะนี้ กศน.มีศูนย์ดิจิทัลชุมชนใน 7,424 ตำบลทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของศูยน์ดิจิทัลชุมชน ในวันที่ 22 มีนาคม นี้ ศธ.จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทโทเทิลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ในรูปแบบประชารัฐ ที่แต่ละส่วนจะทำตามภารกิจแบบบูรณาการ โดย กระทรวงเกษตรฯ จะส่งเสริมการพัฒนาผลิตผลการเกษตร  กระทรวงพาณิชย์ ช่วยการทำธุรกิจค้าขาย ส่วนศธ.จะทำหน้าที่ในการสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชน โดยมีกระทรวงดีอี รับหน้าที่วางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล และทางภาคเอกชนจะมาช่วยให้การทำงานประสบความสำเร็จ โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และไวไฟ และอบรมบุคลากรรองรับการทำงานของศูนย์โดยจะมีการจัดกิจกรรมให้ศูนย์ดิจิทัล ชุมชนมีชีวิตอย่างต่อเนื่อง


เปิดอ่าน