อยากรวยเร็วต้องเรียนหลักสูตรฮิตยุค4G

 อยากเป็นTech Start-up สร้างธุรกิจเร็วโตเร็วรวยเร็วต้องเรียนหลักสูตรฮิตสำหรับคนยุค4G

     พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยอาจมีความกังวลว่าการสนใจเล่นเกมของบุตรหลานจะเป็นการบั่นทอนการเรียนและทำให้เกิดผลเชิงลบต่ออนาคต   แต่นับจากนี้ ความห่วงกังวลในประเด็นนี้จะเปลี่ยนไป เพราะความสนใจของบุตรหลานสามารถพัฒนาเป็นอาชีพทำเงินได้มหาศาลในธุรกิจเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจจึงมีความต้องการบุคลากรผู้ผลิตและสร้างสรรค์เกมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

  อยากรวยเร็วต้องเรียนหลักสูตรฮิตยุค4G

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (School of Information Technology and Innovation) เปิดหลักสูตรใหม่ “เกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ” ที่พัฒนาร่วมกับผู้นำธุรกิจยักษ์ในอุตสาหกรรมเกมส์ระดับโลก สร้างมนุษย์สายพันธุ์เกมเข้าสู่ตลาดงานในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง

     ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกท)เปิดเผยว่า ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ระบุว่า ปี 2558 มูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์สูงถึง 12,745 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 สาขาหลักๆ ได้แก่ สาขาแอนิเมชันมูลค่า 3,851 ล้านบาทและสาขาเกมมูลค่า 8,894 ล้านบาท แม้ในภาพรวมจะเป็นการขับเคลื่อนโดยการนำเข้าแอนิเมชันและเกมจากต่างประเทศ

  อยากรวยเร็วต้องเรียนหลักสูตรฮิตยุค4G

     แต่ก็มีการผลิตงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ในสายงานด้านนี้มากขึ้น คาดการณ์ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.5 และขยับเพิ่มเป็นร้อยละ 22.3 ในปี 2560 ชี้ชัดว่าอุตสาหกรรมเกมเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ประเทศไทยเองก็ได้รับการยอมรับจากญี่ปุ่น ยุโรปและอเมริกาว่าเป็นประเทศที่มีความสามารถในการสร้างผลงานเหล่านี้ออกสู่ตลาดโลกได้อย่างมีคุณภาพ

  อยากรวยเร็วต้องเรียนหลักสูตรฮิตยุค4G

     เกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาหลักของการผลักดันระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนับว่ามีความโดดเด่นมากที่สุดเพราะเป็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก มีการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการอย่างเข้มข้นจาก Full Sail University สหรัฐอเมริกา ติดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดสำหรับสาขา Game design ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จัดอันดับโดย Princeton Review นอกจากนี้ Full Sail University ยังมีความแข็งแกร่งในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมตัวจริง มีสตูดิโอมาตรฐานใช้ในการฝึกสอนภาคปฏิบัติให้นักศึกษารวมทั้งจัดทำหลักสูตรออนไลน์ 

  อยากรวยเร็วต้องเรียนหลักสูตรฮิตยุค4G

       ไม่เพียงเท่านั้น หลักสูตร “เกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ” ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเกมอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากจะมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของตลาดแล้ว การีนายังจัดหาโปรเจ็คพัฒนาเกมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในระหว่างภาคการศึกษา และการันตีเรียนจบพร้อมมีงานทำทันที

       นอกจากนี้ยังได้พัฒนาหลักสูตรสื่อดิจิทัล (Digital Media) โดยมีมาตรฐานสากล เพื่อให้บัณฑิตที่จบออกไปเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เรียนรู้อย่างเจาะลึกด้านสื่อดิจิทัลและภาพยนตร์คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์(Digital Media and Cinematic Arts)มีหลักสูตรที่พัฒนาตามมาตรฐานสากลโดยอุตสาหกรรมโดยตรง มีทักษะวิชาชีพเฉพาะที่หลากหลายและเข้มข้น รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เรียกได้ว่าตอบโจทย์ของผู้เรียนยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

  อยากรวยเร็วต้องเรียนหลักสูตรฮิตยุค4G

      รวมทั้งหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง โดยความร่วมมือกับพันธมิตรระดับกูรูชั้นนำด้านออนไลน์ - ดิจิทัลเอเยนซี เจาะลึกความเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค เปิดโอกาสลงมือทำในธุรกิจจริง สร้างสรรค์งานที่ได้ผลจริง เรียนจบมีงานทำจริงเพราะเป็นหลักสูตรเดียวที่มืออาชีพชั้นนำขอจองตัวนักศึกษาเพื่อรับเข้าทำงานอีกด้วย 


เปิดอ่าน