"พ่อวัยใส"เมื่อกล้าทำก็กล้ารับ!!

ปัญหาการตั้งท้องทั้งไม่พร้อมในแม่วัยรุ่น และแย่ไปกว่านั้นเมื่อฝ่ายชายเลือกที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบ ปล่อยให้ฝ่ายหญิงเผชิญชะตากรรมแต่เพียงลำพัง

          ในการประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 2 เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กระทรวงแรงงาน(รง.) กระทรวงมหาดไทย(มท.) ร่วมกับองค์การกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ หวังมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น

"พ่อวัยใส"เมื่อกล้าทำก็กล้ารับ!!

โก้กับน้องข้าวปั้น

            วงเสวนาได้เปิดในอีกแง่มุมมองที่น่าสนใจสำหรับคุณพ่อวัยใสผ่านหัวข้อ“วิถีเพศชาย วิถีเพศพ่อ กับการท้องและเลี้ยงดูลูก”

           เฉลิมเกียรติ ทิพฤาชา หรือ โก้ วัย 21 ปีจากจังหวัดอุดรธานี คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว ที่แยกทางจากภรรยาซึ่งหลายๆ คนคงได้เคยเห็นภาพของเขากับ"น้องข้าวปั้น" ลูกชายที่ปรากฏอยู่บนโลกโซเชียล

          “โก้” เล่าให้ฟังว่า มีลูกกับแฟนตั้งแต่อายุ17 ปี ตอนนั้นประมาทไม่ได้ป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กัน แต่ก็ไม่ได้ทำแท้งพร้อมกับยอมรับว่าจะรับผิดชอบเด็กในท้องเอง และหลังจากแฟนคลอดลูกออกมาอยู่ด้วยกันไม่นานก็เลิกลากันไป

          คุณพ่อวัยใส เล่าว่า ตั้งใจขอลูกมาเลี้ยงเอง อยากพิสูจน์ตัวเองว่าเรารับผิดชอบได้ และเวลาอยู่กับลูกรู้สึกมีความสุข ซึ่งพ่อกับแม่ก็คอยช่วยเลี้ยงให้บ้าง ส่วนแฟนหลังจากที่เลิกกันก็ยังมีไปมาหาสู่กันบ้าง ยอมรับว่าต้องแบกรับความกดดันในการเลี้ยงลูก รู้สึกเหนื่อยเพราะไปไหนก็ไม่ค่อยได้ หรือไม่ก็ต้องพาไปด้วยตลอด

          “ความผิดพลาดในวันนั้นกลายมาเป็นประสบการณ์ให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีสติ ซึ่งความเป็นพ่อก็ต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุด และพยายามจะทำให้ลูกรู้สึกว่า ไม่ได้ขาดอะไรในชีวิต โดยเฉพาะความรักความอบอุ่น สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกัน อยากจะแนะนำว่าเมื่อเรากล้าทำก็ต้องกล้าที่จะรับผิดชอบ ขอให้จำไว้ว่าความรักที่มีต่อลูก สามารถเปลี่ยนเราให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น และหากน้องข้าวปั้นโตอีกหน่อย ก็จะคุยเรื่องเพศให้ลูกฟัง เพื่อที่เขาจะได้รู้เท่าทันก่อนที่จะสายเกินไป” โก้ บอกทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม

"พ่อวัยใส"เมื่อกล้าทำก็กล้ารับ!!

ทัศนี  บุญเรืองศรี

          สิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น คือต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตน รวมทั้งควรเปลี่ยนมุมมองในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร“ทัศนี บุญเรืองศรีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก เล่าให้ฟังว่า เด็กวัยรุ่นที่นี่หลายคนมีลูกแล้ว ซึ่งจากการสอบถามพบว่า วัยรุ่นที่เป็นพ่อวัยใสต่างมีความเชื่อค่านิยมผิด ๆ ในเรื่องเพศ การมีต้นทุนทางครอบครัวต่ำ ประกอบกับมีทัศนคติทางเพศที่สุดโต่ง และปฏิเสธความรับผิดชอบ เช่น เมื่อฝ่ายหญิงท้องก็จะไม่รับ เพราะคิดว่าท้องกับคนอื่นมา ขณะที่บางรายไม่กล้าบอกพ่อแม่เพราะกลัวโดนตำหนิ และเลือกไปบอกเพื่อนแทน ซึ่งเด็กก็มักจะแนะนำให้ไปทำแท้งเพื่อจบปัญหา

          “ทัศนี”เสริมว่า บ้านกาญจนาฯ จะพยายามกล่อมเกลาให้เขารู้ว่า ต้องเคารพสิทธิผู้อื่น สอนให้รู้ถึงความเสียหายของการไม่ใส่ถุงยางอนามัย ที่สำคัญต้องปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของผู้หญิง และหากจะมีแฟนก็ต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เสมอ

"พ่อวัยใส"เมื่อกล้าทำก็กล้ารับ!!

ผศ.ดร.พิชญ์  พงษ์สวัสดิ์

          "ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์”คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สะท้อนว่า ปัญหาท้องไม่พร้อมส่วนหนึ่งมาจากการที่สังคมสร้างแรงกดดัน หรือคาดหวังต่อบทบาทของผู้ชาย เช่น จะต้องเป็นพ่อที่ดี หาเงินเลี้ยงครอบครัวได้มากกว่าที่จะคาดหวังว่าต้องซักผ้าอ้อมให้ลูก ซึ่งการตั้งความคาดหวังเอาไว้สูงเกินไปจนทำไม่ได้ กลับกลายเป็นแรงกดดันให้ผู้ชายไม่อยากเกี่ยวข้อง หรือเลือกปฏิเสธความรับผิดชอบไปเลย

          ผศ.ดร.พิชญ์  อธิบายว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ไม่ใช่แค่มีถุงยางแล้วจบ การแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมนั้น ไม่มีสูตรสำเร็จในการแก้ปัญหา ต้องค่อยๆ ถอดบทเรียน สิ่งสำคัญคือการส่งเสริมบทบาทของผู้ชาย ปลูกฝังวิธีคิดเรื่องความเป็นพ่อ มากกว่าเน้นการป้องกันซึ่งสังคมไทยมีเยอะแล้ว

          "ขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถส่งเสริมบทบาทความเป็นพ่อวัยรุ่นได้ โดยอาจจะมีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงบุตร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการช่วยเลี้ยงดูลูกอีกทางหนึ่ง"ผศ.ดร.พิชญ์  

          การส่งเสริมให้ผู้ชายมีส่วนร่วมรับผิดชอบ รู้จักการคุมกำเนิดและมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสตรีและครอบครัว เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาท้องไม่พร้อม และไม่ได้รับการดูแลจากฝ่ายชาย


เปิดอ่าน