สังคมราชภัฏ พุธที่ 22 ก.พ.60

.."สังคมราชภัฏ" ผ่าน" คม ชัด ลึก" คึกคักกับการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ โค้งสุดท้ายหลายแห่งจบลงด้วยดี ไม่มีปัญหาในการฟ้องร้อง

          .. ล่าสุดกับที่ มรภ.มหาสารคาม ผล"รศ.สมชาย วงศ์เกษม" อธิการบดี ต้องหลุดจากตำแหน่งไปโดยปริยาย เท่ากับเป็นอธิการบดีได้วาระเดียว ส่วนที่ มรภ.อุตรดิตถ์"ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า"ยังคงเป็นขวัญใจของประชาคมที่นั่น เป็นวาระที่สอง อยู่อีก4ปี ยินดีด้วย

           ..ส่วนที่ มรภ.เชียงใหม่ แม้ว่า"รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย" จะได้รับมติประชาคมให้เป็นอธิการบดี มรภ.เชียงใหม่ ต่ออีกวาระหนึ่ง แต่ก็ได้รับการคัดค้านจากผู้ไม่เข้าใจถึง พ.ร.บ. ราชภัฏ ที่ว่า คนเกษียณอายุแล้วสามารถเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีได้ และดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วไม่มีปัญหา ทุกวันนี้ แม้จะมีดร.ถนัด บุญชัยรักษาราชการแทน แต่ก็ยังให้ความสำคัญว่าที่อธิการคนเดิมอย่างมิเสื่อมคลาย

            ..จับไปที่โค้งสุดท้ายการเลือกสรรอธิการบดีใน มรภ.พระนคร ไม่เพียงแต่ประชาคมภายในกันเองเท่านั้นให้ความสนใจว่าใครจะอยู่หรือใครจะมาเป็นผู้นำคนใหม่แทน"รศ.ดร.พงศ์ หรดาล" อธิการบดี คนปัจจุบันที่จะหมดวาระเท่านั้นทุกสายตาพุ่งไปที่ศ.กิตติคุณ "ดร.วิษณุ เครืองาม" รองนายกรัฐมนตรี ประธานสรรหาอธิการบดีฯ และ"มีชัย ฤชุพันธุ์" ประธานร่างรัฐธรรมนูญฯ นายกสภาฯในหลากหลากหลายเรื่องราวที่เป็นข้อสงสัย

           ..เรื่องแรก กับการที่ผู้นำอันมีส่วนได้ส่วนเสียไปนั่งหัวโต๊ะ ที่มีบรรดาคณบดี5คณะประชุมลับเพื่อเสนอชื่อผู้สรรหา เป็นเรื่องที่ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงกับพฤติกรรมเอาหลานภริยาขึ้นมาเป็นคณบดีบัณฑิต ที่ไม่มีอยู่ในโครงสร้างมหาวิทยาลัยเข้าไปอยู่ในสภาเพื่อให้มีส่วนในการออกเสียงเลือกคุณลุงเขยเป็นอธิการบดีคนใหม่จึงทำให้ชื่อของ"ดร.สถาพร ปกป้อง" จะกลายเป็นความสำคัญที่มีผลต่อ ผู้นำในบัดดล

          ..เรื่องที่สองโผล่อีกกรณีหนึ่งที่น่าจับตามอง วุ่นๆในสมาคมศิษย์เก่า มรภ.พระนคร เมื่อมีการสอบถามถึงนายกสมาคมศิษย์เก่า คนปัจจุบัน ประชาคมที่นั่น สงสัยว่าเป็นศิษย์เก่าจริงหรือไม่เพราะไม่เคยพบว่ามีชิ่อเรียนที่นั่น เอ เรื่องนี้ เพื่อความเป็นธรรม นอกจากจะต้องให้เจ้าตัวชี้แจงด้วยตนเองแล้วรศ.ดร.พงศ์ หรดาล จะช่วยยืนยันอีกแรง ก็ดีนะขอบอก

          ..เท่าที่รู้ล่าสุด งานนี้"รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร" อดีตอธิการบดีคนเก่า เตรียมชงเรื่องถาม"ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม"ประธานสรรหาอธิการบดีฯในหลายเรื่องเพื่อขอคำตอบถึงความชอบธรรม ความมีธรรมาภิบาล จริยธรรม คุณธรรม ของคนที่อยากเป็นอธิการบดีต่ออีกวาระหนึ่ง คำตอบที่ได้จะเป็นบรรทัดฐานที่ชาวอุดมศึกษาจักได้รับไว้ทั่วกัน

  0หลวง ฤทธี0

 riddhee@hotmail.com


เปิดอ่าน