"สมเด็จสังฆราช” ทรงห่วงมารยาทเด็กไทย

"สมเด็จสังฆราช” ทรงห่วงมารยาทเด็กไทย ทรงแนะให้ฟื้นหลักวัฒนธรรม

          เมื่อวันที่ 17 ก.พ.60 เวลา 14.00 น. ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพรมหาเถร) ประทานวโรกาสให้คณะสงฆ์สายหลวงปู่มั่นภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยหลวงปู่อุทัย ศิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นำคณะสงฆ์เข้ากราบถวายสักการะ จากนั้นพระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นำคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประมาณ 500 รูป เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช ต่อมาประทานวโรกาศให้คณะสงฆ์วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เข้าถวายสักการะ

"สมเด็จสังฆราช” ทรงห่วงมารยาทเด็กไทย

          ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราช ประทานวโรกาสให้สื่อมวลชนสายการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เข้าเฝ้าถวายสักการะ พร้อมประทานพระโอวาทความว่า" ขออนุโมทนาที่ได้มามุทิตาสักการะในครั้งนี้ ซึ่งขอฝากถึงทุกส่วน โดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรม ฟื้นหลักวัฒนธรรมขึ้นมาให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ อย่าให้เด็กตามวัฒนธรรมฝรั่งมากจนเกินไป โดยเฉพาะเรื่องของการไหว้ มารยาทไทย เนื่องจากการทักทายของเด็กทุกวันนี้ เน้นวัฒนธรรมตะวันตกจนลืมวัฒนธรรมไทยไปมากแล้ว ดังนั้น อยากให้มีการฟื้นหลักดังกล่าวมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ ซึ่งหลักวัฒนธรรมดังกล่าวมีมาตั้งแต่สมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม มาจนถึงทุกวันนี้ หลักวัฒนธรรม นี้ ได้หายไป ทำให้คนไทยทุกคนไม่ได้เรียนรู้ และนำมาปฏิบัติ หากกระทรวงวัฒนธรรม จะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างมาก"

"สมเด็จสังฆราช” ทรงห่วงมารยาทเด็กไทย

          จากนั้นในเวลา 17.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช ยังพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ

"สมเด็จสังฆราช” ทรงห่วงมารยาทเด็กไทย

          ด้านพระพรหมมุนี(สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชพิธฯ ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า หลังจากนี้ หากหน่วยงาน หรือหมู่คณะใด จะขอเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช ขอให้ทำหนังสือมาถึงสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธฯ โดยสามารถมาติดต่อส่งหนังสือได้โดยตรงที่วัดราชบพิธฯ

          อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวทางปฏิบัติในการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช ขอเน้นย้ำว่า อย่าได้ถ่ายภาพตนเอง หรือเซลฟี่ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช สำหรับกำหนดการที่สมเด็จพระสังฆราช จะเสด็จพระดำเนินถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.นี้พุทธศาสนิกชนสามารถไปเฝ้ารับเสด็จตามหมายกำหนดการได้

"สมเด็จสังฆราช” ทรงห่วงมารยาทเด็กไทย

          สำหรับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. เสด็จไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 7 จากนั้น เสด็จไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ทรงถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 2 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 3 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุกญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 4 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 5วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 และวัดมกุฏกษัตริยาราม เสด็จไปทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 16


เปิดอ่าน