ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ชวนเรียนต่อปริญญาใบที่ 2

มรภ.สุราษฎร์ธานี, ราชภัฏ, สุราษฎร์ฯ, ชวน, เรียนต่อ, ปริญญา, ที่, มราชภัฏสุราษฎร์ฯ

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี ชวนบัณฑิตทุกสาขาเรียนต่อปริญญาใบที่สอง ต่อยอดความรู้ด้านกฎหมายปกป้องตนเองไม่ให้ถูกเอาเปรียบ รับนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ -31พ.ค.60

        ผศ.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ รองอธิการบดีและคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้วทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีใบที่สอง ในหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒินิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ต้องทำงาน

         ผศ.จิตรดารมย์กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษานิติศาสตร์สำหรับผู้ต้องการปริญญาใบที่สองมาเป็นรุ่นที่9แล้ว ได้รับการรับรองทั้งจากสำนักงาน ก.พ.คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความอย่างถูกต้อง

        “หลักสูตรนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีทุกปี เพราะศาสตร์ด้านกฎหมายสามารถใช้ต่อยอดในงานได้แทบทุกประเภท นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้มีความหลากหลาย ทั้งนักธุรกิจ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ไปจนถึงเกษตรกร ฯลฯ เพราะเมื่อเรารู้กฎหมายก็ไม่มีใครมาเอาเปรียบหรือใช้ประโยชน์จากความไม่รู้กฎหมายของเราได้ เราเองก็ได้ใช้ความเป็นนักกฎหมายไปช่วยเหลือสังคมหรือคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ คนที่รู้กฎหมายนั้นเป็นกลุ่มคนที่มีผลอย่างสูงต่อการพัฒนาบ้านเมืองและการผดุงความยุติธรรมในสังคม” รองอธิการบดีกล่าว

          ทั้งนี้ มรส.ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ -31พฤษภาคม2560รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น1ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่มีค่าสมัคร

          หลักฐานในการสมัคร ได้แก่1.ใบสมัคร2.รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสูทหรือชุดเครื่องแบบ ขนาด1นิ้ว จำนวน4รูป (ถ่ายไม่เกิน6เดือน) พร้อมเขียนชื่อไว้หลังรูป3.หลักฐานการสำเร็จการศึกษา - สำเนาใบรับรองสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวน2ฉบับ - ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)จำนวน2ฉบับ4.สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน2ฉบับ และ5.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน2ฉบับ6)สำเนาเปลี่ยนชื่อ–สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ–สกุล) จำนวน2ฉบับ

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์ โทร.077-913378 , 081-2707772หรือที่เว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์http://www.law.sru.ac.th


เปิดอ่าน