หัวใจไทย 16 ก.พ.60 "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว"

หัวใจไทย 16 ก.พ.60 "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว"สัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในมิติพุทธศาสนา

          หัวใจแห่งความเป็นไทยวันนี้ ติดตาม“พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา” และงาน“แสดง แสง สี เสียง“มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อเร็วๆนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นมีผู้บริหารทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วม อาทิ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว คุณหญิงป๊อก นาดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

หัวใจไทย 16 ก.พ.60  "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว"

          รวมไปถึง นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองอธิบดีกรมการศาสนา นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว และรศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ผู้แทนหน่วยรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน คณะสงฆ์ และภาคประชาชนทั้งสองประเทศเข้าร่วมพิธี

หัวใจไทย 16 ก.พ.60  "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว"

          การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ทางศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จัก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาในมิติศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

หัวใจไทย 16 ก.พ.60  "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว"

          ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 2 แผ่นดิน พิธีเวียนเทียนรอบปราสาทสด๊กก๊อกธม ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยไฮไลท์ของงานคือ การแสดง แสง สี เสียง ในชื่อชุดว่า“สด๊กก๊อกธม:คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี”ซึ่งนักเรียน ชาวบ้านในพื้นที่แสดงร่วมกับนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว โดยงานครั้งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากชาวไทยและชาวกัมพูชา

หัวใจไทย 16 ก.พ.60  "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว"

          “ขอชื่นชมและขอขอบพระคุณคณะสงฆ์ที่ได้เป็นแกนนำร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการต่างๆ จังหวัดสระแก้ว อำเภอโคกสูง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้”ที่ปรึกษารมว.วัฒนธรรม กล่าว

หัวใจไทย 16 ก.พ.60  "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว"

 


เปิดอ่าน