อภ.ส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใต้ 1.4แสนชุด

องค์การเภสัชกรรมเร่งส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยลงใต้ 144,000 ชุด พร้อมผลิตเพิ่มอีก 1 แสนห้าหมื่นชุด  

องค์การเภสัชกรรมเร่งส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยลงใต้ 144,000 ชุด พร้อมผลิตเพิ่มอีก 1 แสนห้าหมื่นชุด

 

        ภก.พิพัฒน์ นิยมการ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า  ตามที่เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ทางภาคใต้ ในส่วนของความช่วยเหลือด้านยารักษาโรคนั้นองค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการจัดส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้องค์การฯดำเนินการจัดส่งไปแล้วและจะเร่งจัดส่งให้ครบ จำนวน 144,000 ชุด โดยเร็วที่สุด

     ซึ่งขณะนี้องค์การเภสัชกรรมสามารถจัดส่งยาได้เพิ่มขึ้นถึงวันละ 20,000 ชุด   จากเดิมส่งได้เพียง 1 หมื่นกว่าชุด และกำลังเร่งกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถจัดส่งได้เพิ่มขึ้นตามที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการโดยจะจัดส่งเพิ่มอีก 1 แสนห้าหมื่นชุด เป็น 3 แสนชุด

      นอกจากนี้ องค์การฯ ยังได้สำรองและจัดส่งยาทากันยุง อีก 30,000 หลอด เพื่อให้ประชาชนได้ป้องกันโรคที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้


เปิดอ่าน