นักบิน อาชีพในฝัน

   อาชีพนักบิน เชื่อว่าเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคน เพราะเป็นอาชีพที่มีรายได้สูง และยังได้ท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ และในปัจจุบันยังเป็นที่ต้องการของตล่าดแรงง

 

           เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การขยายตัวทางการขนส่ง และการคมนาคม ซึ่งประเทศไทยนับได้ว่าเป็น “ฮับ” หรือศูนย์กลางการบินในภูมิภาคอาเซียน ด้วยความโดดเด่นทางสภาพ และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประกอบกับไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของโลก จึงเป็นที่แน่นอนว่า ในปี 2017 ที่จะถึงนี้ “วิทยาลัยการบินและคมนาคม” จะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามองสำหรับนักเรียนที่ต้องการทำงานในด้านการบิน และประเทศไทยยังมีความต้องการบุคลากรด้านการบินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในทุกๆปีอีกด้วย

นักบิน อาชีพในฝัน

    มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสาขาวิชาใหม่ด้านการบินและคมนาคม จัดตั้งวิทยาลัยการบินและคมนาคม “พล.อ.อ. พิธพร กลิ่นเฟื่อง” คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคมเล่าย้อนให้ฟังว่า หากจะนับย้อนไปเมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว เมื่อไทยเปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ถือได้ว่าเป็นการเดินหน้าสู่การเปิดกว้างทางการบินอย่างจริงจัง เพราะเรามีสนามบินใหม่ที่ใหญ่โตขึ้นมาก ทำให้มีความต้องการในตลาดแรงงานทั้งด้านช่าง นักบิน บุคลากรการบินและภาคพื้นในด้านต่างๆ ตลอดจนด้านความปลอดภัย ซึ่งมีความสำคัญมาก เนื่องจากเครื่องบินไม่เหมือนกับรถหรือเรือ ที่จะสามารถจอดนิ่งๆอยู่บนถนนหรือในทะเลได้หากเกิดเหตุขัดข้อง

     แต่ที่ผ่านมายังไม่มีสถาบันการศึกษาใดนึกถึงประเด็นนี้ จึงมีเพียงการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆในสาขาบริหารการบิน ธุรกิจการบินเท่านั้น ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้เปิดสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบินขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการผลิตบุคลากรด้าน Aviation Safety Management

       หากแต่การใช้ชื่อว่า วิทยาลัยการบินและคมนาคม เนื่องจากในอนาคตจะสามารถขยายไปสู่ด้านอื่นๆเช่น การขนส่งทางรางด้วย ไม่เพียงเฉพาะการบินเท่านั้น เพราะปัจจุบันการขนส่งทางราง เช่น รถไฟฟ้า หรือรถไฟความเร็วสูง ก็ได้ขยายตัวมากเช่นกัน

นักบิน อาชีพในฝัน

        สำหรับหลักสูตรด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยผู้เรียนจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ในชั้นปีที่ 1 จะเรียนวิชาพื้นฐานเช่นเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมีประยุกต์การบิน ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ เป็นต้น หลังจากนั้นในเทอม 2 จะเริ่มเข้มข้นขึ้นด้านความปลอดภัยการบิน พอเข้าสู่ชั้นปีที่ 2 จะเริ่มมีวิชาหลักของคณะมากขึ้น และเมื่อถึงชั้นปีที่ 3 เทอม 2 นักศึกษาจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนต่อทางด้านไหน

      รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกที่เปิดเรียนในชั้นปีที่ 4 ที่มีให้เลือกเรียนได้แก่ (1) นักบินพาณิชย์ (2) การจัดการท่าอากาศยาน (3) การส่งกำลังบำรุงหรือโลจิสติกส์ทางอากาศ ซึ่งจะเป็น 3 กลุ่มวิชาชีพเลือกของสาขาวิชาที่เปิดสอน

   ธุรกิจการบินขยายตัวสูงหลังเปิดโลว์คอสท์แอร์ไลน์   พล.อ.อ.พิธพรฯ ได้เล่าให้ฟังเป็นข้อมูลว่า ธุรกิจการบินของไทยจะมีโอกาสที่ดีมาก เรามีทำเลที่ตั้งที่ดี อยู่ใจกลางเอเชีย และด้วยขนาดพื้นที่ของประเทศ ทำให้เราได้เปรียบ หลายๆประเทศ ขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิยังจะขยายตัวต่อไปอีก เพราะปัจจุบันที่มีอยู่ 2 รันเวย์ก็เริ่มหนาแน่น และมีผู้โดยสารถึงขีดที่กำหนดคือประมาณ 55 ล้านคนต่อปี จึงจะมีการสร้างรันเวย์ที่ 3 และสร้างเทอร์มินัลใหม่เพิ่มขึ้น

นักบิน อาชีพในฝัน

พล.อ.อ. พิธพร กลิ่นเฟื่อง”

    ขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลว์คอสท์แอร์ไลน์ ก็ทำให้สร้างกระแสการเดินทางได้อย่างมหาศาล ใครๆ สามารถเดินทางได้ในค่าตั๋วเครื่องบินที่ถูกลงจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น และจะทำให้มีการขยายตัวของธุรกิจนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

นักบิน อาชีพในฝัน

 ปณิชา ธรรมทันตา

  ปณิชา ธรรมทันตา นักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม กล่าวว่า ชื่นชอบเครื่องบิน และสนใจด้านการบินมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว พอได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จึงมองหาคณะที่เหมาะกับตัวเองเมื่อเรียนจบด้านนี้แล้วก็มีอาชีพรองรับอยู่เป็นจำนวนมาก

    วีรภัทร คุณพระเมตตา นักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม กล่าวว่า มีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินพาณิชย์ และคิดว่าเป็นอาชีพที่มีความท้าทายสูง เพราะกว่าจะเรียนจบจนสามารถทำงานได้จริงต้องผ่านการฝึกฝนมากมาย ทั้งทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ เป็นนักบินแล้วเราต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารทั้งหมด เพราะฉะนั้นความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆในการเป็นนักบิน

นักบิน อาชีพในฝัน

       วีรภัทร คุณพระเมตตา

เชื่อว่าในอนาคตวงการการศึกษาไทยจะยิ่งเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้เกิด คณะฯ สาขา ที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น เพราะสามารถตอบโจทย์ของตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ มีทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจ

     สำหรับขั้นตอนผ่านเกณฑ์สู่นักบินหากนักศึกษาคนใดประสงค์ที่จะเป็นนักบินแล้ว นอกจากด้านวิชาการต่างๆ ต้องผ่านกระบวนการทดสอบอื่นๆด้วย เช่น การตรวจร่างกาย ซึ่งจะมีการตรวจสุขภาพด้านต่างๆ ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ซึ่งนอกจากด้านสุขภาพแล้ว ก็จะมีมาตรฐานการประเมินด้านอื่นๆ ด้วย เช่น สภาพจิตใจ เพราะผู้ที่จะเป็นนักบินต้องมีสุขภาพจิตดี ไม่ก้าวร้าว เป็นต้น

นักบิน อาชีพในฝัน

      สถาบันที่ตรวจสอบหลายแห่ง เช่น สถาบันการบินพลเรือน, เวชศาสตร์การบินของกองทัพอากาศ, การบินไทย ฯลฯ ซึ่งจะสามารถทำการทดสอบด้านต่างๆ ขณะที่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือ ภาษาอังกฤษที่ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบต่างๆ เช่นกัน     ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ทำงานด้านนี้ได้ หากผ่านการตรวจสอบต่างๆและอยากให้คนไทยเข้ามาทำงานเป็นนักบินมากขึ้น


เปิดอ่าน