วธ.-เครือข่ายจัดตั้ง "ศูนย์วัฒนธรรมรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภั

   วธ.-เครือข่ายจัดตั้ง "ศูนย์วัฒนธรรมรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"รับบริจาคสิ่งของ-เงินนำไปบูรณะฟื้นฟูโบราณสถาน ศาสนสถาน ช่วยเหลือศิลปินแขนงต่างๆในภาคใต้

 

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่โรงละครแห่งชาติ(โรงเล็ก) กรุงเทพฯ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวจัดตั้ง “ศูนย์วัฒนธรรมรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” โดยมีผู้บริหารวธ.และผู้แทนแต่ละศาสนาเข้าร่วมแถลงข่าว

 

      นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา ได้รับรายงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) และสำนักศิลปากรในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 10 จังหวัดได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลาและสุราษฎร์ธานี ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ได้สำรวจผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานในสังกัดและที่เกี่ยวข้องกับวธ.

วธ.-เครือข่ายจัดตั้ง "ศูนย์วัฒนธรรมรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภั

      โดยข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา พบว่า โบราณสถาน 10 แห่ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 2 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 5 แห่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ 2 แห่ง วิทยาลัยช่างศิลป์ 1 แห่ง เครือข่ายวัฒนธรรม 1 แห่ง ศิลปินพื้นบ้าน 23 คน ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 3 คน และศิลปินร่วมสมัย 36 คน บุคลากรสังกัดสวจ. 16 คน และสำนักศิลปากร 97 คน วัด 539 วัด มัสยิด 83 แห่งและโบสถ์คริสต์5 แห่ง

วธ.-เครือข่ายจัดตั้ง "ศูนย์วัฒนธรรมรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภั

     ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.มีความตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่ในการรักษามรดกอันสำคัญของชาติทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งห่วงใยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งประชาชน ผู้นำศาสนา ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน ศิลปินร่วมสมัย เครือข่ายด้านวัฒนธรรม และบุคลากรในสังกัด จึงได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน ผู้นำศาสนาต่างๆและประชาชน จัดตั้ง"ศูนย์วัฒนธรรมรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”ขึ้นที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ และเปิดรับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและเงินบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกวันในเวลาราชการ

วธ.-เครือข่ายจัดตั้ง "ศูนย์วัฒนธรรมรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภั

     ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า ขณะนี้วธ.ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ ได้แก่ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสามพระยา และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (มหานิกาย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร - สมุทรปราการ (ธรรมยุต)ที่ได้ขอความร่วมมือ เจ้าอาวาสวัดในสังกัดเบื้องต้น 13 วัด ได้แก่ 1.วัดสามพระยา 2.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 3.วัดราชา ธิวาสวิหาร 4.วัดหัวลำโพง 5.วัดยาง 6.วัดเสมียนนารี

วธ.-เครือข่ายจัดตั้ง "ศูนย์วัฒนธรรมรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภั

     7.วัดวชิรธรรมสาธิต 8.วัดธาตุทอง 9.วัดสุวรรณาราม 10.วัดอมรคีรี 11.วัดนาคปรก 12.วัดทุ่งครุ และ13.วัดศรีสุดาราม เพื่อร่วมรับบริจาค อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค เป็นต้น มอบให้ศูนย์ฯนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อได้รับสิ่งของบริจาคมาแล้ว วธ.จะทยอยจัดส่งโดยประสานกับกองทัพบก เพื่อขอความร่วมมือในการจัดส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

วธ.-เครือข่ายจัดตั้ง "ศูนย์วัฒนธรรมรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภั

       ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานต่างๆ ประชาชนบริจาคสิ่งของได้ที่“ศูนย์วัฒนธรรมรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”แล้ว ยังสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม โดยผ่านกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เลขที่บัญชี 060–2–16511-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก หรือ บริจาคได้ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร. 0-2247-0013 ต่อ 1401 -1408 โทรสาร 0-2248-5852

วธ.-เครือข่ายจัดตั้ง "ศูนย์วัฒนธรรมรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภั

       นอกจากนี้ สามารถร่วมบริจาคเพื่อบูรณะและฟื้นฟูวัด ศาสนสถาน โบราณสถานและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ผ่าน “กองทุนโบราณคดี” เลขที่บัญชี 018-0-09603-6 หรือบริจาคได้ที่กรมศิลปากร โทร.02-221-7812 ซึ่งการบริจาคในส่วนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ และสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรมโทร.1765


เปิดอ่าน