ภตช.จี้ ศธ.ลงโทษนศ.เอี่ยวทุจริตสอบนายสิบ

ภตช.ยื่นหนังสือถึง “ธีระเกียรติ” จี้จัดการลงโทษนักศึกษาแพทย์ ที่มีเอี่ยวทุจริตสอบนายสิบ ขณะที่ “ปนัดดา” ชี้ใช้ความเก่งในทางที่ผิด ย้ำต้องขยายผล

    เมื่อวันที่ 9 ม.ค.60 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) กล่าวว่า จากกรณีพบทุจริตการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2559 โดย มีการจ้างนักศึกษาระดับหัวกะทิของประเทศ มาจากหลายสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ

ภตช.จี้ ศธ.ลงโทษนศ.เอี่ยวทุจริตสอบนายสิบ

มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

      อาทิ นักศึกษาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมสอบกับผู้ที่ต้องการสอบเข้านายสิบตำรวจ ด้วยการส่งสัญญาณต่างๆในห้องสอบ อาทิ ทำเฉลยตัวใหญ่ๆ เพื่อส่งคำตอบให้ลูกค้า(ผู้ต้องการสอบเข้าด้วยวิธีทุจริต) โดยได้รับค่าจ้างอัตรา 20,000-30,000 บาท

       ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกีดกันผู้เข้าสอบด้วยวิธีสุจริต ดังนั้น ภตช.ได้ยื่นหนังสือถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการลงโทษสถานหนักกับนักศึกษาที่เป็นมือปืนรับจ้างเข้าสอบดังกล่าว

ภตช.จี้ ศธ.ลงโทษนศ.เอี่ยวทุจริตสอบนายสิบ

       2. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ให้มีโทษสถานหนักขึ้น ในกรณีที่นักศึกษาไปกระทำการทุจริต ทำให้สถาบันการศึกษาเสียชื่อเสียง เสียหายต่อวิชาชีพ อาทิ แพทยศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์,ทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และ3.ขอให้ตั้งกรรมการสอบและลงโทษ กับ หัวหน้าภาควิชา คณบดี อธิการบดี ที่มีนักศึกษาในคณะดังกล่าวรับจ้างกระทำการทุจริตการสอบเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างของการปล่อยปะละเลย ไม่ดูแลนักศึกษาของตนเองให้อยู่ในความสุจริต

        ด้าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลรมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า พฤติกรรมของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวเป็นการใช้ความเก่ง ความรู้ ความสามารถที่มีไปในในทางที่ผิด ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ผ่านมาจะพบการทุจริตในลักษณะการเข้าสอบแทน ส่งสัญญาณทางเครื่องมืออุปกรณ์ไอที ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีและไม่ควรเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ศธ.จะขยายผลและปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต สร้างชาติ และหน้าที่พลเมือง โดยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะครูอาจารย์ต้องช่วยกันปลูกฝัง ทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดผลกว้างขวาง ซึ่งเร็วๆ นี้ จะหารือกับรมว.ศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. ว่าจะทำอย่างไรให้การเรียนการสอนเรื่องนี้มีรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นการสอนที่สนุกสนาน

       “เด็กที่เรียนเก่งถ้ารู้จักประมาณการตน นำความเก่งไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรนั้นก็จะเกิดประโยชน์ได้วงกว้าง แต่ถ้าไปทำผิดๆแบบนั้นคนก็ตั้งคำถามว่าจบมาจากที่ไหนกลายเป็นว่าเสียหายกันไปทั้งระบบ เพราะฉะนั้น เราต้องสอนเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต สร้างชาติ และหน้าที่พลเมือง ซึ่งเรื่องเหล่านี้มีการสอนในวิชาสังคมศึกษาอยู่แล้ว เพียงแต่ผมอยากให้ทุกคนตระหนักมากขึ้น ทำให้เรื่องเหล่านี้โดดเด่น ชัดเจน และสง่างาม โดยรูปแบบการสอนควรทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน ไม่ใช่สอนเน้นวิชาการเกินไป เช่น จัดกิจกรรมนำพ่อแม่ นักการทูต ผู้ใหญ่บ้าน มาพูดคุยให้ความรู้ให้เด็กเห็นเป็นแบบอย่าง เป็นต้น”ม.ล.ปนัดดา กล่าว

    ขณะที่ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า กรณีนี้จะต้องมีการดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก ดำเนินการตามกฎหมายบ้านเมือง และส่วนที่ 2 ดำเนินการตามระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนฯ ซึ่งมีการกำหนดบทลงโทษ 4 ระดับคือ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ ตัดคะแนนความประพฤติ และปรับพฤติกรรม

       อย่างไรก็ตาม ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนฯ นั้นจะล้อตามออกพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งจะมีการกำหนดรายละเอียดว่าการลงโทษเด็ก ทำได้อย่างไรมากน้อยแค่ไหน แต่จะไม่มีการลงโทษด้วยการไล่ออก

      ทั้งนี้ ในส่วนของการดูแลพฤติกรรมเด็กของสถานศึกษานั้น หากพบว่ามีการกระทำผิดและมีการพิจารณาลงโทษก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากตักเตือน เพราะในบางกรณีหากพบว่ามีกระทำผิดชัดเจนก็อาจจะลงโทษในขั้นสุดท้ายคือ ปรับพฤติกรรมได้ เป็นต้น

     ด้าน นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานใดๆ ในการส่งข้อมูลที่อ้างถึงว่ามีการนักศึกษาแพทย์ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการทุจริตการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2559 ครั้งนี้ เพราะฉะนั้น ขอให้ผู้ที่มีข้อมูลแจ้งเข้ามาเพื่อ สกอ.จะได้ลงไปตรวจสอบ


เปิดอ่าน