รง.แนะนายจ้างตั้ง"สหกรณ์ออมทรัพย์" 

รง.แนะนายจ้างตั้ง "สหกรณ์ออมทรัพย์"  แก้ปัญหาหนี้นอกระบบผูเใช้แรงงาน ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ระบุปัจจุบันมี 540แห่งปี60ตั้งเป้าเพิ่มอีก 25แห่ง

 

          พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเป็นอยู่ของลูกจ้าง ทั้งนี้มีลูกจ้างอีกจำนวนมากที่ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เป็นเหตุให้ไม่มีการออม และต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ส่งผลลูกจ้างบางคนต้องลาออกหรือทิ้งงานเพื่อหนีเจ้าหนี้ ทำให้ขาดรายได้ในการดำรงชีพในส่วนของผู้ประกอบการก็ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

          "กสร.จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยนำเป็นหลักในการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการด้านเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้แรงงาน โดยส่งเสริมให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างเสริมวินัยในการใช้จ่าย รู้จักพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันด้วยการออม ในกรณีที่มีความขัดสนเรื่องค่าใช้จ่ายลูกจ้างก็สามารถจะกู้ยืมเงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน และเสียดอกเบี้ยในอัตราถูกซึ่งจะเป็นหนทางในการป้องกันปัญหาการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบของลูกจ้าง"พลเอกศิริชัย กล่าว

          นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จำนวน 540 แห่ง และในปี2560ตั้งเป้าหมายจะให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการอีก 25 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 50,000 คน และเพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดสวัสดิการในรูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ กสร.มีกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ซึ่งขณะนี้มีวงเงิน 260 ล้านบาท ให้บริการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ณ ปัจจุบันได้ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไปแล้วจำนวน 251 แห่ง เป็นเงิน 1,918,370,000 บาท มีลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 216,520 คน 

          "และในปี2556 ตั้งเป้าหมายจะให้บริการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ อีก 12 แห่ง เป็นเงิน 120 ล้านบาท ทั้งนี้ กสร. พร้อมให้คำปรึกษานายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการที่สนใจจะตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือต้องการเงินทุนหมุนเวียน โดยสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หมายเลข 0-2246-0383 ในวันและเวลาราชการ หรือที่เว็บไซด์www.labour.go.th"นายสุเมธ กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน