กสร.เชิญชวน นายจ้าง สถานประกอบกิจการ ฝึกอบรมมาตรฐานTLS

กสร.เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบกิจการ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยสู่สากล

           นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจใด ๆ ก็ตาม จะต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบทางสังคมโดยเฉพาะประเด็นสังคมและแรงงานที่ต้องคำนึงถึงการใช้แรงงานที่เป็นธรรม กสร. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนามาตรฐานแรงงานให้ผู้ประกอบการทุกประเภททุกขนาด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้อง โดยได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard : TLS)ระดับสมบูรณ์ และระดับพื้นฐาน ให้กับผู้ประกอบการในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อนำไปพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานในสถานประกอบกิจการได้อย่างสมบูรณ์

          ทั้งนี้ การจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทยและขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard : TLS)เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ซึ่งมาตรฐานแรงงานไทยจะเป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้แรงงานได้รับการคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่มีการใช้บังคับแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ มีสิทธิเสรีภาพในการร่วมเจรจาต่อรอง สวัสดิการแรงงาน มีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างยั่งยืน และดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

          อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สถานประกอบกิจการใดสนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard : TLS)มรท. 8001-2553 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (tls.Labour.go.th)หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ในวันและเวลาราชการ หมายเลข 02-245-8294,02-246-8370

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน