'จูลี'คว้าปริญญาตรีม.อัลอัซฮัร

เปิดโลกการศึกษามุสลิม ตอน : 'จูลี'คว้าปริญญาตรีม.อัลอัซฮัร

             เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เป็นงานวันรับปริญญาของนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ซึ่งมีนักศึกษาจบการศึกษา 67 คน ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร โดยมีนายพีรศักย จันทวรินทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร พร้อมด้วย ดอกเตอร์มุฮฺยิดดี อัลอาฟีฟี่ เลขาธิการใหญ่แห่งสภาวิจัยอิสลามอัลอัซฮัร ร่วมเป็นประธานในพิธี

             1 ใน 67 คนที่เข้ารับปริญญาในปีนี้ คือ หนึ่งคนที่สำคัญและมีบทบาทมากกับสังคมนักศึกษาไทย คนไทย รวมถึงข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร โดยเฉพาะเป็นสื่อกลางด้านภาษาในระดับประเทศอีกด้วย นับได้ว่าเป็นบุคคลคุณภาพที่น่ายกย่องในการช่วยเหลือสังคม และยังเป็นอดีตนายกสมาคมผู้บุกเบิกเส้นทางใหม่หลายเส้นทางเพื่อเตรียมไว้ให้แก่น้องๆ นักศึกษารุ่นใหม่ได้เดินอย่างง่ายดายในสายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรนักศึกษากับองค์กรอัลอัซฮัร

             เป็นวิทยากรพิเศษสอนหนังสือ ติวเข้มให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาต่างๆ รวมถึง เป็นล่าม เป็นไกด์นำเที่ยว แม้จะสิ้นสุดวาระการดำรงในตำแหน่งนายก แต่ก็ไม่เคยที่จะทิ้งสมาคม จึงไม่แปลกที่ใครในวงการนักศึกษาไทยในอียิปต์ต่างรู้จักและรักผู้ชายคนนี้ แต่กว่าจะมีวันนี้ได้ “จูลี” ต้องใช้เวลาอยู่ในประเทศอียิปต์ถึง 16 ปี และก็จบลงด้วยความสมบูรณ์แบบ ตามแบบฉบับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ระดับโลกอย่างแท้จริง

             “จูลี” ชื่อที่ติดปากนักศึกษาไทยในอียิปต์ เดิมชื่อ ลีนวัตร แสงวิมาน เป็นคน จ.นครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายยีอารี แสงวิมาน ซึ่งมีภรรยาสองคน นางประคอง และนางสาลี่ แสงวิมาน อาชีพทำสวนส้มโอ มีพี่น้องทั้งหมด 26 คน จบประถมจากโรงเรียนบ้านแสงวิมาน ได้ศึกษาต่อด้านศาสนาและสามัญที่โรงเรียนประทีบศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) จ.นครศรีธรรมราช และได้รับทุนจากโรงเรียนให้มาศึกษาในประเทศอียิปต์เมื่อปี พ.ศ. 2543

             “จูลี” บอก ว่า “อัลอัซฮัร” เปรียบเสมือนศิลาแห่งความรู้ สอนให้ยึดหลักการศาสนาที่เข้มข้นพร้อมกับเปิดวิสัยทัศน์ทางความคิด เน้นหลักคำสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม และทุกการงานที่รับผิดชอบนั้นต้องควบคู่ไปกับคำสอนศาสนาซึ่งเป็นแนวทางสร้างความสันติ ความสุขกับสังคมได้อย่างหลากหลายและลงตัว รุ่นพี่ต่างมีการงานที่หลากหลายแม้จะไม่จบสายนั้นๆ โดยตรงก็ตาม เช่น เป็นผู้นำองค์กรศาสนา ครู ผู้บริหารสถาบันการศึกษา แพทย์ ล่ามภาษา นักการทูต ผู้อำนวยการบริหารสายการบิน

             อียิปต์ เป็นประเทศอาหรับที่มีความหลากหลาย การอยู่อียิปต์ให้มีความสุขสิ่งสำคัญที่สุดคือ “ภาษา” หากเข้าใจภาษาทั้งหมดเราจะเข้าใจคนอียิปต์ได้ดีและปลอดภัย จากการเริ่มต้นเข้าศึกษาในระดับมัธยมต่อด้วยการเข้ามหาวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์และภาษาอาราบิก ทำให้มองภาษาเป็นสิ่งมีค่าเพราะคณะนี้จะมีทุกวิชาของคณะอื่นๆ มารวมกัน นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มองเห็นทางนำที่ต้องคู่ไปกับภาษา จึงจะเดินไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

             สำหรับภาษาอาหรับนั้น มีอยู่ 3 แกนหลัก คือ ภาษาท้องถิ่นอียิปต์ ภาษาราชการ (ภาษาหนังสือ) และภาษาศาสตร์เทคนิค (ภาษาศัพท์หนังสือพิมพ์) ซึ่งต้องศึกษาและค้นหาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะภาษาท้องถิ่นจะต้องคบเพื่อนอาหรับเพื่อความรวดเร็วในการได้เรียนรู้ภาษา ภาษาราชการ หรือภาษาพูดเพื่อติดต่อในโลกอาหรับต้องแม่นในเรื่องการเขียน การอ่าน การฟังและการสนทนา

             ส่วนภาษาศาสตร์เทคนิค หรือศัพท์หนังสือพิมพ์ จะเป็นศัพท์ข่าวที่ออกมาใหม่ๆ จะเป็นตัวเติมเต็มให้ภาษาราชการดูดี และสามารถรับรู้ข่าวสารที่กว้างขึ้น เช่น ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนาเปรียบเทียบ ประเด็นศาสนาร่วมสมัยและการเมือง จากการให้ความสำคัญกับภาษาจึงทำให้มีโอกาสได้ทำงานในด้านการใช้ภาษาเช่น เป็นล่ามให้แก่ คณะศอ.บต. ล่ามประชุมผู้สื่อข่าวในกระทรวงการต่างประเทศ ล่ามประชุมคณะจากอัลอัซฮัรกับเจ้าหน้าที่ประจำกระทรวงและล่ามให้แก่องค์กรต่างๆ

             ที่มีวันนี้ได้ เพราะ “สมาคมนักศึกษาไทยในกรุงไคโรในพระบรมราชูปถัมภ์” ซึ่งเป็นบ้านของพวกเรานักศึกษาไทยทุกคน เป็นสถานที่และแหล่งผลิตสร้าง “ผู้นำสังคม” จากรุ่นสู่รุ่น เริ่มต้นจากตำแหน่งอนุเหรัญญิก ตำแหน่งเหรัญญิก ตำแหน่งกีฬา ตำแหน่งเลขานุการ ที่ปรึกษาและนายกสมาคม สถานที่แห่งนี้ทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งในจำนวนนักศึกษาทั้งหมดกว่า 2,000 คน ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ และเป็นการเรียนรู้เส้นทางใหม่ที่น่าจะส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อที่นี่คือเวทีที่จะนำไปสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต ประเทศไทยของเรา

             “จูลี” ฝากบอกน้องๆ นักศึกษารุ่นใหม่ๆ ว่า อยากให้น้องให้ความสำคัญกับภาษาให้มาก ทำกิจกรรมให้หลากหลาย และสิ่งที่ตามมาคือ การรู้จักคิดและคิดให้เป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น อยู่อียิปต์ให้มีความสุขต้องใช้ชีวิตอย่างเฉลียว


เปิดอ่าน