สวดมนต์เย็น-ไหว้หลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรฯ

สวดมนต์เย็น-ไหว้หลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรฯ : หัวใจไทย

            ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 3 เดือนนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเยี่ยมชมวัดในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ปี 2558 ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีวัดสำคัญๆ จัดกิจกรรมคอยต้อนรับมากมาย วันนี้ขอแนะนำไปร่วมสวดมนต์เย็นที่ “วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร” ย่านเยาวราช เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมมีชื่อว่า วัดสามจีนใต้ ในปี พ.ศ.2482 ได้เปลี่ยนนามวัดมาเป็นวัดไตรมิตรวิทยาราม

            พระราชเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กล่าวว่า มาที่วัดนี้ไม่ควรพลาดชมพระมหามณฑป บนชั้นที่ 2 เป็นศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช “ความรุ่งเรืองบนถนนสายทองคำ” ชั้นที่ 3 เป็นนิทรรศการหลวงพ่อทองคำ จากพุทธศิลป์สุโขทัย สู่พุทธสมัยปัจจุบัน และชั้นที่ 4 พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร พระพุทธรูปทองคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อทองคำ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์สมัยสุโขทัย อันเป็นมรดกแห่งอารยธรรมที่ตกทอดเป็นประจักษ์พยานถึงความเจริญรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมของสยามประเทศ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

            พระราชเมธี กล่าวอีกว่า วัดไตรมิตรวิทยาราม ได้จัดวัดให้เป็นวัดท่องเที่ยวที่มีระบบระเบียบเรียบร้อยสวยงามมีกิจกรรมไว้คอยต้อนรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาสักการะสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด ซึ่งเป็นไปตามคติความเชื่อที่ถือว่าการได้มาไหว้พระสามารถทำให้จิตใจผ่องใสได้บุญได้กุศล การพัฒนาและจัดระบบการท่องเที่ยวภายในวัดให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่นักท่องเที่ยว

            ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ส่งเสริมชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว เป็นชุมชนคุณธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ให้คนในชุมชนยึดมั่นในศาสนา ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย

            เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ของกรมการศาสนาและวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ที่จัดทำกิจกรรมร่วมกันในฐานะเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับผู้มาเยือนและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ประเทศต่อไป


เปิดอ่าน