ธรรมะกลางกรุง'วัดปทุมวนารามฯ'

ธรรมะกลางกรุง'วัดปทุมวนารามฯ' : หัวใจไทย

            ในช่วงวันเข้าพรรษา 3เดือน วัดต่างๆ ได้มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างหลากหลาย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ในธรรมได้เข้าไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สำหรับคนหนุ่มสาวที่ทำงานอยู่ใจกลางเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร ด้วยความจอแจวุ่นวายในย่านธุรกิจและห้างสรรพสินค้า บนถนนพระรามที่ 1 หลายคนอาจไม่รู้ว่าที่นี่มีวัดเก่าแก่สวยงามคือ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร: สวนป่าธรรม ใจกลางเมืองอันร่มรื่น ตั้งอยู่ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอนและห้างเซ็นทรัลเวิลด์

            พระเทพญาณวิศิษฐ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ได้กล่าวถึงความสำคัญและกิจกรรมของวัดนี้ว่า วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ถึง 3 องค์ด้วยกัน คือ พระเสริม พระแสน และพระไส หรือพระสายน์ โดยพระไส หรือพระสายน์ เป็นพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากเมืองมหาไชย แขวงล้านช้าง ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถที่งดงาม รูปทรงแบบรัตนโกสินทร์ ส่วนพระเสริมและพระแสนนั้นอัญเชิญมาจากกรุงเวียงจันทน์ ประดิษฐานอยู่ด้วยกันในพระวิหาร ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 4

            สถานที่พิเศษ คือ บริเวณด้านหลังของวัด คือ สวนป่าพระราชศรัทธา มีบรรยากาศที่ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ มีศาลาพระราชศรัทธา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นที่พักใจของคนเมืองกรุง เปิดให้ผู้ที่สนใจมาปฏิบัติธรรม มานั่งสมาธิ ฟังธรรม หรือทำกิจทางศาสนา โดยมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ ซึ่งสามารถพักค้างได้ ทั้งวันธรรมดา วันหยุด และแบบไปกลับหรือปฏิบัติแบบต่อเนื่องหลายวันก็มี โดยเฉพาะตลอดพรรษานี้ ทางวัดได้เตรียมที่จอดรถภายในวัดไว้ นอกจากนี้ ทางวัดยังมีเทศน์ในทุกวัน

            ปัจจุบัน วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เป็นวัดหนึ่งในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา ปี 2558 ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาวัดให้มีระบบระเบียบ ทำให้การบริหารจัดการวัดมีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาเยี่ยมชมวัด ในฐานะที่วัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ


เปิดอ่าน