แนะจัดมุมหนังสือในบ้านสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่าน

ด้วยความที่ตระหนักว่า “การอ่านเป็นการสร้างจินตนาการให้แก่เด็ก ถ้าพ่อแม่เริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ จะเป็นปลูกฝังให้เขาเป็นนักอ่านได้อย่างดี โตขึ้นจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น " รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเ

จึงผลักดันโครงการส่งเสริมปัญญาพัฒนาลูกรัก ในโรงเรียนสาธิตอนุบาลสาธิตราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับพันธมิตรที่ส่งเสริมให้พ่อ แม่ สร้างลูกรักให้เป็นนักอ่านตั้งแต่วัยเยาว์ อย่างหนังสือพิมพ์ "คม ชัด ลึก" และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ที่เริ่มจากการฟัง อ่าน ก่อนที่จะไปถึงกระบวนการ พูด และเขียน เพราะการอ่านจะช่วยให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์ ไปพร้อมๆ กับมุมหนังสือสำหรับเด็ก ที่ชั้น 2 พื้นที่ประมาณ 16 ตารางเมตร ไว้บริการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคลธัญบุรี หรือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่สนใจ พาลูกมาอ่านหนังสือได้

 รศ.ดร.อรุณี อธิบายว่า เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมปัญญาพัฒนาลูกรักขึ้น เปิดโอกาสให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่มุมหนังสือที่บ้าน ที่ปลูกฝังให้ลูกรัก เป็นนักอ่านตั้งแต่เด็ก ส่งรูปแบบมุมหนังสือที่บ้านเข้าประกวด ซึ่งการจัดมุมหนังสือ ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดมาก ขอเพียง แค่มุมเล็ก มีหนังสือที่ช่วยเพิ่มพัฒนาการของเด็ก เช่น หนังสือนิทาน ที่คุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือให้ลูกฝังได้เป็นประจำก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยผู้ที่ชนะเลิศจะได้เช็คของขวัญสำหรับซื้อหนังสือมูลค่า  5 พันบาท รางวัลที่ 2  จำนวน 3 พันบาทและ 2 พันบาทสำหรับรางวัลที่ 3

 อ.อรพินท์   ถาวรล้ำเลิศ  อาจารย์ประจำสาขาปฐมวัย  ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี  เล่าว่าโรงเรียนสร้างห้องสมุดส่งเสริมการอ่านนักเรียน ซึ่งจะเป็นการดียิ่งขึ้น ถ้าผู้ปกครองส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพราะเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน ควรจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้เด็ก ทำกิจกรรมร่วมกับลูก คอยอ่าน หรือ อธิบายให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกฟัง  หนังสือควรมีภาพประกอบที่ถูกต้องและเป็นจริง เด็กจะได้เห็นภาพ เสริมสร้างสติปัญญา และพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สังคม ให้กับเด็กด้วย

 "คุณแม่ตุ๊กแก-จิริญญา  พุ่มเพ็ชร"  สนใจส่งผลงานเข้าประกวด เพราะจัดมุมหนังสือที่บ้านให้ลูกสาวอายุ 5 ขวบ ลูกชายอายุ 1 ขวบ 2 เดือน เป็นมุมเล็กๆ ส่วนใหญ่เป็นหนังสือภาพ สมุดระบายสี  บอกว่าอยากมีส่วนร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์กับครอบครัวอื่นๆ อยากให้ลองจัดมุมหนังสือให้แก่ลูกๆ และ แบ่งเวลาจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก จะช่วยแก้ปัญหาเด็กติดการ์ตูนด้วยการจัดเวลาดูทีวีและการอ่านหนังสือให้เด็ก จะช่วยให้มีพัฒนาการทางด้านการอ่านมากยิ่งขึ้น

 เช่นเดียวกับ “คุณแม่ต๋อม -ขัตติยากร  ลบสุนทร"  บอกว่าการจัดมุมหนังสือในบ้านจะเป็นการเสริมทักษะการอ่านและเป็นการปลูกฝังทำให้ลูกรักการอ่าน ตอนนี้อ่านหนังสือให้น้องคอปเตอร์ลูกชายวัย 2 ขวบฟังเป็นประจำ โดยเลือกหนังสือที่มีภาพประกอบและมีคำบรรยายสั้นๆ อธิบายให้ลูกฟัง ช่วยสร้างจินตนาการให้ลูกได้ดีมากส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน เพราะถ้าได้อ่านจนเกิดเป็นนิสัย เมื่อโตขึ้นเขาก็จะรักการอ่าน และมุมหนังสือต้องจัดวางให้น่าสนใจช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กได้

 การจัดมุมหนังสือในบ้าน นอกจากจะเป็นแหล่งส่งเสริมปัญญาพัฒนาลูกรักแล้ว ยังช่วยปลูกฝังนิสัยการอ่านของเด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นเยาวชนของชาติ ครอบครัวใดที่สนใจสามารถส่งผลงานการจัดมุมหนังสือ พร้อมเขียนบรรยายและส่งรูปประกอบ (บรรยายเหตุผล แนวคิดที่จัดทำหนังสือในบ้านให้แก่ลูกรัก อายุไม่เกิน 10 ปี) มาที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ ทาง อีเมล : library@mail.rmutt.ac.th  หรือ  www.rmutt.ac.th เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้- 5 สิงหาคมสอบถามได้ที่โทร. 0-2549-3636
 
       0 หทัยรัตน์  ดีประเสริฐ 0


เปิดอ่าน