เปิดใจ...แชมป์แข่งรถ'ม.สยาม'

เปิดใจ...แชมป์แข่งรถ'ม.สยาม' 'Tsae Auto Challenge ครั้งที่ 8' : โดย...ทีมข่าวการศึกษา

 
                   ไม่ใช่ "เก่ง" คนเดียว แต่เพราะการทำงานเป็น "ทีมเวิร์ก" ส่งผลให้ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันวิศวกรรมยานยนต์นักศึกษา "Tsae Auto Challenge ครั้งที่ 8" ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ ณ สนามทดสอบยางบริดจสโตน หนองแค จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
 
                   "หนึ่งในนโยบายสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ นอกเหนือจากการเรียน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชีวิตในรั้วอุดมศึกษา ก่อนจะออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติ ม.สยามคือหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ให้ความสำคัญต่อนักศึกษา มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลนักศึกษา และสำนักกิจการนักศึกษา" ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กล่าว
 
                   ดร.พรชัย กล่าวต่อว่า ม.สยามได้ผลักดันให้สถาบันก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ อาทิ การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ และการเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างประเทศชั้นนำกว่า 54 สถาบันทั่วโลก และหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติได้คือ บุคลากร โดยเฉพาะ "นักศึกษา"
 
                   "ผมเชื่อว่า การศึกษาของไทยยังต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลักดันให้เกิดการสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศ ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป เนื่องจากการเรียนไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งได้เรียนรู้หลากหลายมุมมากเท่าไหร่ โอกาสในการสร้างความสำเร็จย่อมไม่ไกลเกินไปในทุกวิชาชีพ" ดร.พรชัยกล่าว
 
                   อ.พีรยุทธ ทองเต็ม อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ม.สยาม ในฐานะที่ปรึกษา กล่าวว่า ได้ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ซึ่งพวกเขานำไปใช้ได้เป็นอย่างดี ในการลงสนามแข่งขันจริง โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้ง ม.สยาม ได้ปลูกฝังสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา สำหรับการแข่งขัน Tsae Auto Challenge ครั้งที่ 8 นั้น ทำให้เห็นถึงความสามารถของเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษา มีการทำงานเป็นทีมเวิร์ก แต่ละคนมีทักษะที่โดดเด่นต่างกัน หวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์งานสาขาอาชีพนั้นๆ ต่อไปในอนาคต
 
                   นายจิระภัทร สืบเทพ บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ม.สยาม ซึ่งทำหน้าที่ขับรถ กล่าวว่า TSAE Auto Chellenge เป็นการแข่งขันรถฟอร์มูล่าที่นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สร้างขึ้น เพื่อนำมาเข้าร่วมการแข่งขันกันทางด้านวิศวกรรม โดยใช้สนามทดสอบยางบริดจสโตน หนองแค เป็นสนามการแข่งขัน ทั้งนี้นักศึกษาแต่ละสถาบันจะต้องทำการสร้างรถฟอร์มูล่าล้อเปิดขึ้นมาและไปทำการทดสอบแข่งขันกันจริง ซึ่งมีกติกาครอบคลุมบางอย่างเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติ มีกติกาหลักคือ รถจะต้องถูกออกแบบและสร้างโดยนักศึกษา เป็นรถฟอร์มูล่าล้อเปิด กำหนดระยะฐานล้อหน้าและล้อหลังจะต้องไม่ต่ำกว่า 1,525 มม.เครื่องยนต์ที่ใช้ต้องมีขนาดความจุไม่เกิน 610 ซีซี และมีตัวจำกัดอากาศ เข้าเครื่องยนต์ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 20 มม. 
 
                   นายสถาพร มั่นหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ หนึ่งในทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ในชื่อทีม EXCEED AE. เปิดเผยว่า ทำหน้าที่เป็นนักขับ สำหรับการแข่งขันนั้นจะมีการให้คะแนนในหัวข้อต่างๆ รวม 1,000 คะแนน ประกอบด้วย การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายภายในทีม การนำเสนอแผนการตลาดของทีม การออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการแข่งขันในงานนี้ การทดสอบอัตราเร่งของรถ การทดสอบระบบช่วงล่างของรถ การทดสอบวิ่งในสนามแข่งการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของรถ และการทดสอบอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และรถคันที่ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงน้อยที่สุดจะได้รับคะแนนสูงสุด 
 
                   น.ส.จริยา เข็มมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า ทำหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลการวิ่ง ประสานงาน การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พวกเรามาถึง 15 คน ซึ่งน้อยกว่าทีมอื่นๆ ด้วยซ้ำ แต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในครั้งนี้อย่างชัดเจนคือ การทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมเวิร์ก ต่างคนต่างรู้จักหน้าที่และบทบาทของตัวเอง 
 
                   "สิ่งที่สำคัญเหนือกว่าคือ การที่มหาวิทยาลัยสยามได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติ"
 
                   น.ส.จุฑาภรณ์ กุหลาบแก้ว นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ทำหน้าที่พรีเซ้นต์งาน กล่าวว่า ขอบคุณที่ผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ ที่เปิดโอกาสเปิดเวทีสำหรับเยาวชน ได้แสดงออกซึ่งความสามารถอย่างเต็มที่ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนไทยก้าวสู่เวทีแสดงความสามารถในระดับนานาชาติได้ โดยไม่แพ้ชาติใดในโลก ขณะเดียวกันอยากฝากบอกเพื่อนๆ ว่า หากมีโอกาสที่ดีหยิบยื่นมาจากผู้ใหญ่ไม่ควรปล่อยปละละเลย ควรไขว่คว้าเอาไว้ จงฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง 
 
 
 
.............................
 
(เปิดใจ...แชมป์แข่งรถ'ม.สยาม' 'Tsae Auto Challenge ครั้งที่ 8' : โดย...ทีมข่าวการศึกษา )
 
 
 
 


เปิดอ่าน