'ภูเก็ตพัฒนาเด็ก ม.ปลาย'

'ภูเก็ตพัฒนาเด็ก ม.ปลาย'เตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย : โดย...สาลินี ปราบ

                เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กต่างจังหวัดสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนกลาง ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(อบจ.ภูเก็ต) จึงได้จัดทำ “โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ : แนะแนวเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย” ร่วมกับ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป มาตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดภูเก็ต เตรียมตัวสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชั่นส์กลางรูปแบบใหม่ โดยเน้นรูปแบบใหม่ของข้อสอบที่ปรับเป็นแนวทางการคิดวิเคราะห์โดยองค์รวมทุกวิชา รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลายใน จ.ภูเก็ต ตลอดจนช่วยประเมินศักยภาพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายของ จ.ภูเก็ต

               ปีนี้ เป็นครั้งที่ 6 จัดขึ้นวันที่ 9-12 กันยายน 2556 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจาก 14 โรงเรียน จำนวน 2,000 คน แบ่งเป็นนักเรียนสายวิทย์-คณิต จำนวน 1,018 คน เข้าร่วมโครงการที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 4 วัน สายศิลป์-คำนวณ จำนวน 355 คน ร่วมโครงการที่โรงแรมเมโทรโพล 2 วัน รวมทั้งนักเรียนสายศิลป์-ภาษา จำนวน 626 คน เข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2 วัน

                เนื้อหาการบรรยาย ประกอบด้วย เนื้อหารายวิชาแกต ความคิดเชื่อมโยง, แกต ภาษาอังกฤษ, แพต 1 คณิตศาสตร์, แพต 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา, แพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู และวิชาสังคมศึกษา เพื่อเสริมศักยภาพการเรียนรู้แนวทางใหม่ของการศึกษาไทย และเตรียมความพร้อมก่อนการสอบแกต-แพต ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนั้นยังได้เชิญอาจารย์แนะแนวผู้มีความเชี่ยวชาญมาแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนใน จ.ภูเก็ตอีกด้วย

               อวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การพัฒนาการศึกษามีเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนานักเรียน ม.ปลาย ให้สามารถเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุด จึงได้ร่วมกับเนชั่นกรุ๊ป จัดติวเข้มให้แก่นักเรียน ด้วยการจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อให้เด็กมีความรู้และพร้อมที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยมากที่สุด จากการจัดกิจกรรรมดังกล่าวในช่วง 5 ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียน ซึ่งผลออกมาว่า มีความพึงพอใจเป็นอย่างมากที่ อบจ.ภูเก็ต จัดทำโครงการนี้ และยังทำให้เด็กส่วนใหญ่สามารถสอบแอดมิชชั่นส์ได้มากขึ้นด้วย

               ด้าน บุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต มีนโยบายที่จะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นใน จ.ภูเก็ต เพื่อให้เยาวชนชาวภูเก็ตมีคุณภาพด้านการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพียงพอที่จะแข่งขันกับนักเรียนในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ เพราะการเตรียมพร้อมและเตรียมตัวอย่างดีจะทำให้มีโอกาสมากกว่า และคนที่มีความพร้อมย่อมได้เปรียบมากกว่า

               ขณะที่ ผู้ดี ฉิมบุรี นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า ต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงต้องการทบทวนความรู้ที่เรียนมา รวมถึงเทคนิคในการทำข้อสอบ ซึ่งคาดว่าการเข้าร่วมในครั้งนี้จะทำให้ได้ประสบการณ์ แนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบ ทั้งนี้สิ่งที่อยากได้จากอาจารย์ คือ เทคนิคในการจำ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ตลอดไป

               พิสิษฐ์ ธีรเบญจกุล นักเรียนชั้น ม.6/3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าสนใจ เพราะในบางวิชาไม่เคยรู้มาก่อน และหากได้มาติวก็จะได้ไม่ต้องอ่านหนังสือมากนัก เพียงแต่ให้รู้หลักการก็พอ และน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากใกล้ที่จะสอบแล้ว

                เช่นเดียวกับ นัณท์วรัตน์ ถิ่นพังงา นักเรียนชั้น ม.6/5 โรงเรียนเมืองถลาง  กล่าวว่า ผลจากการติวจะสามารถนำไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ และอยากให้ทาง อบจ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการลักษณะเช่นนี้อีกเพราะเป็นโครงการที่ดี สามารถช่วยให้เด็กนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาที่ตัวเองต้องการได้

 ......................

('ภูเก็ตพัฒนาเด็ก ม.ปลาย'เตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย : โดย...สาลินี ปราบ )

 

 


เปิดอ่าน