'คะแนนสูง-ต่ำ'แกต/แพตปี56

สทศ.ประกาศผลก่อนกำหนด เผยคะแนนสูง-ต่ำ แกต/แพตปี 56 ชี้เด็กส่วนใหญ่ทำข้อสอบ คิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาได้คะแนนน้อยสุด เตรียมส่งข้อมูลให้ สพฐ.เร่งพัฒนา ปรับปรุงวิธีการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น ฝากดูกระดาษคำตอบได้ที่ สทศ.ตั้งแต่ 8-11 พ.ย.55 เปิดดูกระดาษคำตอบ

               เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่อาคารพญาไท ชั้น 35 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. แถลงผลการสอบแบบวัดความถนัดทั่วไป หรือ แกต และการสอบแบบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต ครั้งที่ 1/2556 จัดสอบวันที่ 6-9 ตุลาคม ที่ผ่านมา ว่า สทศ.ได้ประกาศผลสอบแกต/แพต วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 02.00 น. ทางเว็บไซต์ สทศ. (http://www.niets.or.th) แล้ว เป็นการประกาศผลเร็วกว่าที่กำหนดเดิมเป็นวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 โดย สทศ.ได้วิเคราะห์ข้อสอบ และคะแนนเปรียบเทียบจากการสอบเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา พบว่า ข้อสอบค่อนข้างยาก เพราะเป็นการคัดเลือกคน โดยวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ แพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู คะแนนเฉลี่ย 127.31 แกต คะแนนเฉลี่ย 114.30 และแพต 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 109.88 เมื่อดูช่วงคะแนนสอบของแต่ละวิชาพบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนจะมีคะแนนอยู่ในช่วงคะแนน 60.01-90.00 ได้แก่ แพต 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ แพต 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และ แพต 7.1-7.6 ความถนัดทางด้านภาษาต่างประเทศ

               ส่วน แกต 1 มีผู้เข้าสอบได้คะแนนในช่วงคะแนน 0.00-30.00 ถึง 100,512 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุที่เด็กส่วนใหญ่ทำคะแนนได้น้อยอาจเป็นเพราะข้อสอบ แกต 1 เป็นการคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา ดังนั้น สทศ.จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นประโยชน์เร่งพัฒนาและปรับปรุงวิธีการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น

               สำหรับคะแนน แกต /แพต มีดังนี้ แกต คะแนนเต็ม 300 คะแนน มีผู้เข้าสอบจำนวน 323,912 คน คะแนนเฉลี่ย 114.30 ต่ำสุด 2.00 สูงสุด 297.50 ช่วงที่มีผู้ทำคะแนนมากที่สุด 30.01-60.00 จำนวน 70,548 คน แบ่งเป็น แกต 1 คะแนนเต็ม 150 คะแนน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 323,030 คน คะแนนเฉลี่ย 65.23 ต่ำสุด 2.00 สูงสุด 150.00 ช่วงที่มีผู้ทำคะแนนมากที่สุด 0.00-30.00 จำนวน 100,512 คน และแกต 2 คะแนนเต็ม 150 คะแนน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 323,829 คน คะแนนเฉลี่ย 49.07 ต่ำสุด 2.50 สูงสุด 150.00 ช่วงที่มีผู้ทำคะแนนมากที่สุด 30.01-60.00 จำนวน 221,245 คน

               ส่วนคะแนนการสอบ แพต คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน แบ่งเป็น แพต 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ สอบ 243,851 คน คะแนนเฉลี่ย 40.61 ต่ำสุด 5.00 สูงสุด 300.00 มากสุด 30.01-60.00 จำนวน 135,864 คน แพต 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ สอบ 200,313 คน คะแนนเฉลี่ย 86.20 ต่ำสุด 9.00 สูงสุด 234.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 123,299 คน แพต 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ สอบ 51,238 คน คะแนนเฉลี่ย 91.11 ต่ำสุด 16.00 สูงสุด 276.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 21,101 คน แพต 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบ 20,290 คน คะแนนเฉลี่ย 58.07 ต่ำสุด 3.00 สูงสุด 232.00 มากสุด 30.01-60.00 จำนวน 7,147 คน

               แพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู สอบ 211,477 คน คะแนนเฉลี่ย 127.31 ต่ำสุด 2.00 สูงสุด 242.00 มากสุด 120.01-150.00 จำนวน 86,808 คน แพต 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ สอบ 32,799 คน คะแนนเฉลี่ย 109.88 ต่ำสุด 10.00 สูงสุด 212.50 มากสุด 90.01-120.00 จำนวน 14,451 คน แพต 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส สอบ 7,781 คน คะแนนเฉลี่ย 84.83 ต่ำสุด 33.00 สูงสุด 267.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 5,087 คน แพต 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน สอบ 2,798 คน คะแนนเฉลี่ย 87.52 ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 291.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 1,873 คน

               แพต 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น สอบ 6,522 คน คะแนนเฉลี่ย 90.84 ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 294.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 3,941 คน แพต 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน สอบ 15,341 คน คะแนนเฉลี่ย 81.24 ต่ำสุด 12.00 สูงสุด 291.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 10,340 คน แพต 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ สอบ 2,666 คน คะแนนเฉลี่ย 88.24 ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 264.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 1,552 คน และ แพต 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี สอบ 4,071 คน คะแนนเฉลี่ย 97.63 ต่ำสุด 42.00 สูงสุด 291.00 มากสุด 90.01-120.00 จำนวน 2,010 คน

               "สทศ.กำลังดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับข้อสอบแกต/แพต ที่ดำเนินการมาทั้งหมดว่า ข้อสอบดังกล่าวสามารถทำนายการเรียนของผู้เรียนในมหาวิทยาลัยได้มากน้อยเพียงใด การวัดผลมีความเหมาะสมหรือไม่ และจะทำให้ผู้เรียนดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก็ให้การสนับสนุนการวิจัย นอกจากนี้สทศ.ยังเตรียมจัดทำการทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับวัดระดับภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประโยชน์ในการนำเข้าไปศึกษาต่อและคัดบุคคลเข้าทำงาน" รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว

               อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีว่า การสอบ แกต และ แพต ในครั้งนี้ไม่มีการทำทุจริต แต่มีนักเรียนทำผิดระเบียบเพียง 9 คน โดยนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบและเกิดเสียงดัง สทศ.จึงไม่ประกาศผลสอบในวิชานั้นๆ ทั้งนี้เมื่อนักเรียนดูคะแนนสอบแล้วหากมีข้อสงสัยสามารถยื่นคำร้อง เพื่อขอดูกระดาษคำตอบได้ที่ สทศ. ตั้งแต่วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดย สทศ.จะเปิดให้ดูกระดาษคำตอบวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555


เปิดอ่าน